Er is website gelanceerd met informatie over wonen met een beperking Goed wonen voor iedereen. De website is bedoeld voor iedereen die het wonen van mensen met een beperking wil verbeteren.

De lokale en regionale belangenbehartigers van mensen met een beperking zijn dus een belangrijke doelgroep. De website maakt duidelijk waar het bij goed wonen om gaat. Zoals: Kan je zelf kiezen waar je gaat wonen en met wie? Is de woning en buitenruimte bruikbaar en goed toegankelijk? Is de woning betaalbaar? Voel je je veilig en geaccepteerd in de buurt?

Sneltest

Voor plaatselijke belangenbehartigers is met name de sneltest op de site belangrijk, zegt Anneke van der Vlist beleidsmedewerker wonen van Ieder(in)., Plaatselijke belangenbehartigers kunnen die test laten invullen door hun achterban. Ze krijgen dan een beeld van de problemen die spelen.

‚ Zo kan bijvoorbeeld aan het licht komen dat er een groot gebrek aan betaalbare toegankelijke woningen is, dat woningaanpassingen niet vergoed worden of dat de brandveiligheid een probleem is. De belangenbehartigers kunnen hierover dan in gesprek gaan met de gemeente, huurdersorganisaties of een woonadviescommissie.

De test kan overigens ook gewoon door een individuele bewoner worden ingevuld. De bewoner krijgen bovendien tips voor het aankaarten van problemen.

Actieplan

De website is een gezamenlijk initiatief van Ieder(in), de NPCF en het Landelijk Platform GGz. Op de site staat ook het gezamenlijke 10 punten-plan om knelpunten in het wonen aan te pakken. En ook de rapporten die de organisaties over wonen hebben uitgebracht, zijn er te vinden.

Meer over Wonen (u gaat naar Thema’s)
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over