Ieder(in) stelt hiervoor kwaliteitscriteria op vanuit het cliëntperspectief. Dit doet zij binnen de samenwerking van PG werkt samen

Ouders die zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun jonge kind willen goede zorg en ondersteuning. Zij willen weten wat er met hun kind aan de hand is én zij willen weten hoe zij de ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren. Daarnaast willen zij ondersteuning bij de opvoeding. Daarbij willen zij ervan uit kunnen gaan dat professionals vakbekwaam zijn en weten aan te sluiten bij hun verwachtingen. Ieder(in) heeft met ouders uit haar achterban hiervoor kwaliteitscriteria opgesteld. Daarnaast is er een handreiking gemaakt die aangeeft hoe de kwaliteitscriteria kunnen worden ingezet in het zorgproces en bij actualisering van richtlijnen.

Kwaliteitscriteria

In de brochure Goed Geholpen bij signalering, diagnose, zorg en ondersteuning – Kwaliteitscriteria vanuit het perspectief van ouders met een kind met een ontwikkelingsachterstand staan criteria die in alle fasen van de hulpverlening van belang zijn. Tevens worden de criteria per fase benoemd.

Ouders die een kind hebben met een ontwikkelingsachterstand of waarbij zij vermoeden dat dat zo is, willen daarbij zorg en ondersteuning die voldoet aan deze kwaliteitscriteria. De kernpunten van goede zorg aan deze jonge kinderen én hun ouders en broers en zussen zijn:

  • De regie van ouders respecteren en versterken
  • Goede communicatie met ouders en andere gezinsleden
  • Aandacht voor het kind als deel van het gezin
  • Beschikbaarheid van zorg en ondersteuning vanaf de start van het diagnostisch traject: (para)medisch; ontwikkelingsstimulering; pedagogische en psychologische ondersteuning.
  • Co√∂rdinatie van de hulpverlening vanaf de diagnose
  • Bij voorkeur één hulpverlener die het gezin in het hele traject bijstaat.

Handreiking voor professionals

De handreiking Goed Geholpen – voor de toepassing van kwaliteitscriteria van ouders met een jong kind met een ontwikkelingsachterstand is opgesteld voor zorgprofessionals en belangenorganisaties.

De handreiking biedt hulp bij:

  • het optimaliseren van de directie hulpverlening aan kind en gezin
  • het inzetten van de criteria voor de ontwikkeling en de actualisering van de zorgrichtlijnen
  • het beter laten aansluiten van de landelijke en lokale beleidskaders bij de vraag.

Belangenorganisaties kunnen de handreiking gebruiken om bij al deze onderwerpen de stem van de cliënt in te brengen. Ook staan er in de handreiking twee matrixen die per kwaliteitscriterium een overzicht geven van de toepassingsmogelijkheden en betrokken beroepskrachten.

Goed om te weten!

De beide documenten zijn onder meer te downloaden op de website van Ieder(in).
Voor meer informatie kijk op www.pgwerktsamen.nl

Downloads:

697_Brochure_Goed_geholpen_def_12_3_2015.pdf – PDF (1 MB)
698_Handreiking_bij_brochure_Goed_geholpen_def_12_3_2015.pdf – PDF (1 MB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over