De mogelijkheden om je te laten testen op corona worden per 18 mei uitgebreid naar mantelzorgers en verzorgenden voor mensen met een persoonsgebonden budget. Eén landelijke richtlijn bepaalt nu hoe het in zijn werk gaat.

Ieder(in) heeft hier samen met andere organisaties vanaf het begin van de coronacrisis hard voor gepleit. De uitbreiding van het testbeleid is niet alleen van groot belang voor de zorgverleners, maar ook voor de bescherming van mensen met een beperking (met een gezondheidsrisico) en mensen met een chronische aandoening, die thuis wonen en thuis zorg krijgen.

Besmetting naasten voorkomen door testen

Mantelzorgers vormen een zwaar belaste, maar onmisbare basis in de dagelijkse zorg tijdens deze crisis. Het is nu goed nieuws dat zij zichzelf gemakkelijker kunnen laten testen, ook om besmetting van hun soms zeer kwetsbare naasten te kunnen voorkomen.
De meeste volwassenen en kinderen met een beperking of chronische ziekte ontvangen immers zorg of ondersteuning thuis, mantelzorgers zijn daarbij van cruciaal belang.

Testrichtlijn van het ministerie van VWS

Het ministerie van VWS heeft in deze richtlijn bepaald hoe de uitbreiding van het testbeleid eruit ziet. Dit is de ‘Richtlijn testbeleid van mantelzorgers, vrijwilligers in palliatieve zorg en pgb-gefinancierde zorgverleners’. In de richtlijn staat ook hoe de aanvraag voor een test in zijn werk gaat. In de meeste gevallen gaat dat via de GGD of huisarts.

Met deze richtlijn komt er landelijk meer helderheid en duidelijkheid in het testbeleid. Afgelopen maanden was het voor deze groepen niet goed geregeld, waardoor het beleid per regio verschilde en er op veel plekken verwarring en vertraging ontstond bij het aanvragen en verkrijgen van de test.

Beschermingsmiddelen

Ieder(in) blijft aandringen op het verbeteren van de beschikbaarheid en inzet van beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes. We willen dat beschermingsmiddelen ook preventief ingezet worden om sociaal en medisch isolement te doorbreken.

Download hier de richtlijn.

Ook bij Per Saldo is actuele informatie beschikbaar over beschermingsmiddelen en testen.

Deel dit bericht

Meer nieuws over