Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

01 dec 2014

Juf Carla reist de hele schooltijd met Inge mee

Voor Inge (13) is het onderwijs op de St. Radboudschool al acht jaar passend

Passend onderwijs is dit schooljaar officieel van kracht gegaan, maar voor Inge (13) is het onderwijs op de St. Radboudschool al acht jaar passend. Tot grote tevredenheid van haar ouders. Moeder Marian: “Het is een succes geworden omdat de school er voor open staat.”

Inge heeft het Syndroom van Williams. Ze heeft een laag IQ, kan zich maar kort concentreren en is overgevoelig voor bepaalde geluiden. Niet handig in een grote klas op een reguliere basisschool. Toch opende de St. Radboudschool in Heiloo in 2005 voor Inge de deuren. We kunnen het proberen, zei de school. Marian heeft grote waardering voor wat de school voor haar dochter heeft gedaan. “De school verdient hiervoor erkenning”, vindt ze. En op haar dochter is ze ronduit trots: “School is voor Inge topsport. Maar ze doet het fantastisch!”

Rugzak en PGB
Met een dubbel Rugzakje (Inge is meervoudig gehandicapt) en een PGB heeft de school negen jaar lang passend onderwijs voor Inge kunnen organiseren. Al vanaf groep 3 is er drie dagen per week een extra onderwijsassistent aanwezig: juf Carla. Marian: “Juf Carla reist de hele schooltijd met Inge mee. Ze begeleidt Inge, maar helpt ook andere kinderen in de klas.”
Naast de open houding van de school, is ook het extra geld een belangrijke succesfactor, beseft Marian: “Zonder extra financiering was het niet mogelijk geweest.”
Saskia van de Geer, de intern begeleidster (IB-er) van de Radboudschool, bevestigt dat. “Omdat Inge vanaf groep drie een rugzakje en PGB heeft gehad, hebben we het onderwijs op haar af kunnen stemmen.”

Nodig
Als IB-er is Saskia van de Geer verantwoordelijk voor de zorg op school. Inge is niet het enige kind op de Radboudschool dat extra zorg nodig heeft. Saskia: “We staan voor veel open. We hebben bijvoorbeeld ook een jongetje dat slechtziend is, een tweeling met diabetes en meerdere leerlingen met autisme of adhd. Bij ieder kind stellen we de vraag: wat heeft hij of zij nodig? En uiteraard gaan we met de ouders in gesprek. Je moet het natuurlijk samen doen!”

Niet uit de klas
In de kleuterjaren was er voor Inge nog niet veel extra’s nodig. Saskia: “We zijn gewoon gestart. In de kleuterklas hebben we voor haar een boekje met pictogrammen gemaakt dat  eenvoudig uitlegde wat ze moest doen bij het binnenkomen: jas ophangen, juf gedag zeggen, stoeltje zoeken. Met lezen in groep 3 zijn we eerst gestart met pictogrammen-lezen. Maar al snel konden we overstappen naar de reguliere leesmethode en heeft Inge gewoon met de klas meegedaan.” Inge leest nu op leesniveau groep 7, vrijwel op hetzelfde niveau als haar leeftijdgenoten.

Voor vakken die te moeilijk voor haar zijn, zoals rekenen en spelling, volgt Inge een eigen onderwijsprogramma. Maar wel binnen de klas. Marian: “Inge wordt niet uit de klas gehaald.”

Goed voor haar
Marian denkt dat de jaren binnen het regulier onderwijs voor haar dochter goed geweest zijn. “Wij denken dat Inge op de St. Radboudschool meer heeft geleerd dan dat ze op een speciale school zou hebben gedaan.”
En ook sociaal ziet Marian voordelen. Marian: “Inge heeft geleerd zich staande te houden tussen kinderen die geen beperking hebben. Dat vind ik heel belangrijk. Straks, in het volwassen leven, zal dat voor haar ook zo zijn. Dan komt ze ook niet alleen maar mensen met een beperking tegen.”
En voor de andere kinderen in de klas geldt eigenlijk hetzelfde. Marian: “Het is mooi dat kinderen al in hun kindertijd leren omgaan met kinderen die anders zijn. Dat juich ik heel erg toe!”

Vriendinnen
Dat Inge anders is, is op school volledig geaccepteerd. Marian: “Iedereen weet wie Inge is, en Inge kent iedereen. Ze is geaccepteerd”. In de eerste jaren op school, had Inge veel vriendinnen om haar heen en regelmatig speelafspraakjes. Vanaf groep 5 is dat steeds minder geworden.
Marian: “Inge kan wel goed contact maken, maar ze kan het moeilijk vasthouden. Van echt samen spelen is geen sprake. Het is meer naast elkaar. En nu ze ouder wordt, loopt dat ook steeds verder uit elkaar.”
Wat vriendschap betreft vindt Inge beter aansluiting bij kinderen die net als zij een verstandelijke beperking hebben. Marian: “Eén keer in de maand gaat Inge naar het logeerhuis. Daar heeft ze haar vriendinnen.”

Balans
Toch hebben de ouders van Inge nooit getwijfeld aan de keuze voor de reguliere basisschool, ook al zijn er soms lastige periodes geweest zijn. “Opgroeien gaat in golfbewegingen, dat geldt uiteraard ook voor kinderen zoals Inge. Dus net als bij andere kinderen is er ook voor Inge wel eens een periode geweest dat het op school niet zo lekker ging. We hebben steeds gelet op de sociaal-emotionele ontwikkeling van Inge. Als die uit balans zou zijn geraakt, dan zouden we, in overleg met school, voor haar een andere school zijn gaan zoeken.”

Onderwijs
Ook voor de school was dat een belangrijk criterium. Saskia: “Als Inge op onze school ongelukkig zou zijn geweest, dan hadden we voor haar een andere school gezocht.”
En ook als ze niets meer zou kunnen bijleren. ”We zijn er om onderwijs te geven. Dus als bij een kind de cognitieve ontwikkeling stagneert, ook dan gaan we samen met de ouders op zoek naar een andere oplossing.”

Middelbare school
Inge zit nu in groep 8. Volgend jaar gaat ze naar het middelbaar onderwijs. Ze stapt dan over naar het voortgezet speciaal onderwijs. Marian: “We denken dat ze daar beter af is dan op de reguliere praktijkschool. Het voortgezet speciaal onderwijs sluit beter aan bij haar niveau en bij haar sociale mogelijkheden. En ze kan er net zolang blijven, tot ze klaar is met leren.”

Zelfstandig
Marian hoopt dat haar dochter uiteindelijk een zo zelfstandig mogelijk leven kan leiden. “Wij hopen dat ze later voor zichzelf kan zorgen, dat ze zelfstandig (met minimale begeleiding) kan wonen en dat ze een ‘gewone’ baan heeft. Wij zijn daarom heel blij dat Inge op de Radboudschool alle kansen en ruimte heeft gekregen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Dat heeft de Radboudschool fantastisch gedaan. Die waardering en erkenning verdienen ze echt!”


door Margreet Jonge Poerink


Meer Goede voorbeelden
Terug naar Home