Vorige week vond stond een voortgezet overleg over de hervorming van de langdurige zorg op de agenda van de Tweede Kamer. De Kamerleden Otwin van Dijk (PvdA) en Vera Bergkamp (D66) en Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) dienden hierover twee moties in. Als deze moties worden aangenomen, is dat goed nieuws voor mensen met een beperking en chronisch zieken.

In de motie van Van Dijk en Bergkamp wordt het voorstel gedaan om de indicatiestelling voor het maatwerkprofiel in de Wet langdurige zorg (Wlz) door het CIZ te laten uitvoeren, in plaats van door het zorgkantoor. Dik-Faber stelt in haar motie dat de indicatie ook betrekking moet hebben op kleinschaliger opgezette zorg, zowel voor zorg die wordt betaald met een persoonsgebonden budget als voor zorg in natura.

Vaststelling maatwerkprofiel door zorgkantoor onwenselijk

Het is voor mensen met een beperking onwenselijk als het zorgkantoor zowel verantwoordelijk is voor het vaststellen van het maatwerkprofiel en dus voor de hoogte van de extra zorg/pgb, als voor het financieel beheer.

In de motie van de Kamerleden Van Dijk en Bergkamp wordt gelukkig het voorstel gedaan om de vaststelling voor het maatwerkprofiel in de Wlz niet door het zorgkantoor, maar door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) te laten uitvoeren. Omdat het zorgkantoor zich zou moeten beperken tot het beoordelen van de doelmatigheid van de zorg en tot de aansluiting van de zorg op de zorgvraag, is het van groot belang de vaststelling voor het maatwerkprofiel bij het CIZ te beleggen. Het CIZ is namelijk het onafhankelijke indicatieorgaan en het zorgkantoor beheert de financiën.

Verbreding indicatiestelling goed idee

Het is een goed idee om de nieuwe manier van indiceren ook te laten gelden voor kleinschaliger opgezette zorg; zowel voor zorg die wordt betaald met een persoonsgebonden budget als voor zorg in natura en niet alleen voor pgb. Hiermee worden veel mensen met een beperking en chronisch zieken over het hoofd gezien. Omdat in de motie voor de verbreding van de indicatiestelling wordt gepleit, en veel mensen met een beperking of chronische ziekte hiervan profiteren, is het belangrijk dat de motie wordt aangenomen.

Staatssecretaris Van Rijn van VWS heeft toegezegd eerst onderzoek te laten doen door het Zorginstituut en de Nza naar de eventuele nieuwe rol van het CIZ en zal aansluitend de Kamer schriftelijk informeren over de uitkomsten. Tot die tijd worden de moties aangehouden.

Ieder(in) heeft al tijdens de behandeling van de Wlz gepleit voor een rol van een onafhankelijk orgaan om het maatwerkprofiel vast te stellen en is blij dat een aantal partijen dit voorstel nu overneemt.

Download hieronder de reactie van de cliëntenorganisaties en de beide moties.

816_Amendement_Otwin_van_Dijk.pdf – PDF (35 KB)
817_Motie_van_het_lid_Dik-Faber_over_kleinschalige_zorg_.pdf – PDF (35 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over