Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs organiseert een zestal gratis cursusavonden voor nieuwe leden van de ondersteuningsplanraden. Ondersteuningsplanraden zijn de speciale medezeggenschapsraden van een samenwerkingsverband.

Op de zes cursusavonden, verspreid over het hele land, krijgt u een beeld van passend onderwijs en de rol/taak van de ondersteuningsplanraad daarin. Centraal staat het functioneren van de ondersteuningsplanraad en de instemming op het ondersteuningsplan. Aan het eind van de avond kunt u makkelijker het ondersteuningsplan en de bijbehorende documenten van het samenwerkingsverband lezen en daar gericht vragen over stellen.

Aanbod cursusavonden

  • maaandag 24 november 2014 in Zwolle
  • dinsdag 25 november 2014 in Roosendaal
  • donderdag 27 november 2014 in Amsterdam
  • maandag 19 januari 2015 in Eindhoven
  • dinsdag 20 januari 2015 in Groningen
  • donderdag 22 januari 2015 in Utrecht

Klik hier voor meer informatie over de cursusavonden.

Meer over Onderwijs
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over