Op 1 januari treedt de Participatiewet in. Iedereen die kan werken, zal aan de slag moeten. Wat betekent dat? Om wie gaat het eigenlijk? De gemeente moet mensen helpen een baan te vinden, maar heeft de gemeente voldoende oog voor mensen met een arbeidsbeperking? Het zijn maar een paar van de vele vragen die er leven.
Illustratief: Mensen zitten om een tafel.

PG werkt samen! heeft de training Het woord is aan u! ontwikkeld om meer werk van werk te maken. Bedoeld voor mensen die als vrijwilliger de werkkracht willen versterken en talenten willen helpen ontwikkelen. Als voorlichter, belangenbehartiger of als trainer voor belangenbehartigers. Zij kunnen op die manier een belangrijke rol vervullen in de arbeidsmarkt van de toekomst. Het gaat om

  • Actieve mensen binnen lokale of regionale patiënten-, cliënten- en familieorganisaties
  • Leden van wwb-, wsw-, wmo- en/of participatieraden*

De training bestaat uit drie blokken:

1. Voorlichter Arbeidsparticipatie en Participatiewet

Dit blok bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt specifiek ingegaan op de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking. De Participatiewet is een ingewikkelde regeling. Tussentijds zijn er vele aanpassingen geweest, waardoor het voor de meeste mensen niet duidelijk is hoe de wet in elkaar steekt. In Blok 1, deel twee, krijgt u uitgebreide informatie over de nieuwe wet en de organisatie erom heen. Na het volgen van Blok 1 kunt u als vrijwilliger voorlichting geven aan anderen en uw kennis overdragen over wat de wet inhoudt, wat deze betekent voor mensen.

2. Belangenbehartiger werk

Blok 2 richt zich op lobby en belangenbehartiging. Heeft de gemeente oog voor haar burgers met een arbeidsbeperking en een arbeidswens? Staat de gemeente open voor hun vragen en behoeften. Zijn er voldoende middelen beschikbaar voor re-integratie? En weten bedrijven hoe zij banen kunnen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking dusdanig dat het een win-winsituatie ontstaat. Als u Blok 1 en 2 heeft gevolgd, heeft u ook de kennis en vaardigheden om als vrijwilliger het gesprek aan te gaan met gemeenten, bedrijfsleven en andere belangrijke partijen.

3. Trainer Zelfregie en Eigen kracht in werk

Hoe zet je mensen in hun kracht en geef je ze de regie in handen? Hoe haal je als gemeente, werkgever of andere organisatie het meeste uit mensen? Dat leert u in Blok 3. Als u de drie blokken heeft gevolgd, kunt u als vrijwilliger ook overbrengen hoe belangrijk het is dat mensen zelf de regie kunnen voeren. U reikt methoden aan om mensen uit te dagen om die rol te pakken en hun eigen kracht te versterken. Bovendien kunt u als u nu ook andere vrijwilligers opleiden als voorlichter, belangenbehartiger of trainer.

Praktische informatie

U kunt zich aanmelden als deelnemer voor Blok 1, Blok 1 en 2, of Blok 1, 2 en 3. Elk blok duurt in totaal 5 uur: vier uur training met een uur pauze tussendoor. Voor een (gratis) lunch wordt gezorgd. Na het afronden van een blok ontvangt u een certificaat.

De training is gratis. Daarnaast ontvangt u reiskostenvergoeding: op basis van het overlegde treinkaartje, of een benzinekostenvergoeding van max. 19 cent per km. Na het volgen van een of meerdere blokken kunt u als vrijwilliger aan de slag. PG werkt samen! voorziet niet in een vergoeding voor deze werkzaamheden. Het eerste blok start in mei 2014. Dit blok is inmiddels volgeboekt. Het tweede en derde blok vinden plaats in juni. Data en locaties hiervan worden nader bepaald.

* De Landelijke Cliëntenraad organiseert in het kader van het project cliëntenraden aanzet met de Participatiewet, informatiebijeenkomsten specifiek voor leden van cliëntenraden en lokale belangenbehartigers. Deze bijeenkomsten sluiten goed aan bij de training van Het woord is aan u! U kunt uw kennis uitbreiden en verdiepen en gelijk en tevens netwerken met leden van de cliëntenraden. Voor meer informatie en aanmelden: Landelijke Cliëntenraad

Over PG Werkt Samen

Binnen het programma PG werkt samen! werkt Ieder(in) nauw samen met NPCF en Landelijk Platform GGz. Doel van PG werkt samen is de cliënt een krachtige stem geven bij ontwikkelingen in zorg en kwaliteit van leven. PG werkt samen bestaat uit drie programmalijnen: Signaal & advies, Kwaliteit en Participatie.
PG werkt samen

Deel dit bericht

Meer nieuws over