Het wordt voor chronisch zieken gemakkelijker een levensverzekering af te sluiten. Het Kabinet heeft op dit punt een wijziging van de Wet Medische Keuringen (WMK) ingediend. Naar verwachting stemt de Tweede Kamer in januari over dit voorstel.

Begin 2011 hebben de CG-Raad en Vereniging Eigen Huis gepleit voor koppeling van de huizenprijs en de gemiddelde hypotheeksom aan de grens van uitgebreide gezondheidsvragen voor levensverzekeringen. Het wijzigingsvoorstel voor de Wet op de Medische Keuringen (WMK) onderstreept dit pleidooi.

Het wijzigingsvoorstel verhoogt de zogeheten vragengrens naar 250.000 euro. Verzekeraars moeten tot dit te verzekeren bedrag gebruik maken van de zogenaamde modelgezondheidsverklaring. Deze omvat een beperkt aantal gezondheidsvragen. Onder de grens van een te verzekeren bedrag van 250.000 euro hoeven aanvragers geen resultaten van erfelijkheidsonderzoek te melden. Mensen met een chronische ziekte krijgen hiermee eerder toegang tot een levensverzekering.

Belemmering

Tot nu toe vormen de gezondheideisen voor een verzekering vanaf, €181.198 voor veel mensen een belemmering om een huis te kopen. Boven deze grens mag een verzekeraar vragen om de uitslag van onderzoek naar mogelijk erfelijke aandoeningen in de familie. Ook een medische keuring van de te verzekeren persoon is toegestaan.

Begin 2012 zal de Tweede Kamer een definitief besluit nemen over de wetswijziging. Naar verwachting wordt deze aangenomen. Naar verwachting gaan de nieuwe regels vanaf juli 2012 gelden.

Meer over Geldzaken
Ander landelijk nieuws

Downloads:

152_20111115-brief-aan-vaste-kamercie-VWS-over-indexatie-vragengrens-WMK-1.pdf – PDF (986 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over