Het lijkt onbegrijpelijk dat mensen in medische risicogroepen later gevaccineerd worden dan minder kwetsbaren. De Groene Amsterdam maakte een reconstructie van de Nederlandse vaccinatiecampagne. ‘Het werd een lobbyspel.’

Kwetsbare groepen steeds later

De aanvankelijke belofte van het kabinet om de meest-kwetsbare mensen als eerste te vaccineren – zoals dat gebeurt in onze buurlanden – werd niet nagekomen. ‘De eerste prikken gingen niet naar de groepen die het meeste gevaar liepen om te sterven, maar naar hen die het hardst schreeuwden’, schrijft De Groene Amsterdammer.

Er ontstond ook ‘definitiegeklooi’ over wie wel en wie niet tot de medisch risicogroepen behoort. En hoe die groepen dan gevonden moesten worden. Mensen die de grootste risico’s lopen bij besmetting schoven daardoor steeds verder naar achteren in de vaccinatiecampagne, blijkt uit de reconstructie.

Artsen kregen geen ruimte

Om te voorkomen dat mensen met een verhoogd medisch risico vergeten worden, hebben Ieder(in) en veel andere patiëntenorganisaties er maandenlang voor gepleit om artsen meer ruimte te geven om zelf een afweging te maken. ‘Wij wilden dat de huisarts of specialist kon zeggen: “Het is medisch onverantwoord om deze persoon niet te vaccineren”’, zegt Ieder(in)-directeur Illya Soffer in het artikel. ‘Maar niemand wilde de regie nemen over deze medische vraag, VWS botste op tegen onwil van artsen.’ Veel huisartsen en specialisten vonden het te ingewikkeld én ze kregen lange tijd geen ruimte om met hun patiënten de afweging te maken.

Uitzichtloos

Schokkend in het artikel is het beeld van de mensen die aan de poorten van de GGD-prikstraten hoopten op een prik met restvaccin: ‘Daar verzamelen zich met enige regelmaat radelozen die tot nu toe geen plek op de vaccinatiekalender kregen: ALS-patiënten, mantelzorgers van zeer kwetsbaren, jonge mensen met zware aandoeningen voor wie het leven uitzichtloos werd.’

Ad-hoc beslissingen

Doordat niemand de verantwoordelijkheid nam om de schaarse vaccins op een eerlijke manier te verdelen, werd de vaccinatiestrategie uiteindelijk een aaneenrijging van ad-hocbeslissingen. Wie het hardste lobbyde en een willig oor vond, ging voor, tekent De Groen Amsterdammer op. Beeld van een maandenlange strijd om mensen met een medisch risico en andere kwetsbare groepen aan de beurt te laten komen.

Lees verder in de Groene Amsterdammer: reconstructie vaccinatiecampagne Ikke prikken en de rest kan stikken

Deel dit bericht

Meer nieuws over