Als het gaat om de implementatie van het VN-Verdrag Handicap in gemeenten zijn er grote verschillen. Dit blijkt uit een flitspeiling van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en Movisie.
illustratief handen van verschillende mensen in de lucht

Volop aan de slag of geen prioriteit

Uit de flitspeiling blijkt dat gemeenten in drie categorieën kunnen vallen. Er zijn gemeenten die al volop aan de slag zijn met lokale inclusie. Er zijn gemeenten die wel willen, maar in de uitvoering obstakels tegenkomen en hierbij graag ondersteuning willen. Ook zijn er gemeenten die nog niet begonnen zijn en waar er om allerlei redenen geen prioriteit aan wordt gegeven.

Succesfactoren

De gemeenten die goed aan de slag zijn hebben dat vaak te danken aan draagvlak bij het college van B en W en de gemeenteraad. Wat ook bijdraagt aan succes is wanneer een ambtenaar of enkele ambtenaren als trekker fungeren en als ervaringsdeskundigen nauw betrokken zijn.

Meer ambitie en urgentie nodig

De flitspeiling laat zien dat een toenemend aantal gemeenten werk maken van inclusie maar het tempo mag nog flink omhoog. En zeker voor gemeenten die de urgentie onvoldoende voelen om met inclusie aan de slag te gaan is het de hoogste tijd om hier prioriteit aan te geven.

Lees hier het hele rapport.

Deel dit bericht