Omdat er nogal wat vragen komen over het versoepelen van de bezoekregeling en hervatten van dagbesteding, heeft KansPlus in samenwerking met het LSR en Ieder(in) speciaal voor familie/verzorgenden een overzichtelijke handreiking samengesteld.

De handreiking is gebaseerd op de routekaart van de overheid en de handreikingen van de VGN.

In deze handreiking wordt ingegaan op de voorwaarden voor bezoek en deelname aan dagbesteding. Daarnaast wordt ook omschreven wat naasten mogen verwachten van de zorgaanbieder als het gaat over een bezoekregeling, het aanbieden van dagbesteding en de rechtspositie van de cliënt.

Afstand houden

De handreiking gaat onder andere in op het 1,5 meter afstand houden. Hoewel het advies blijft om die afstand te behouden, hoeven naasten zich daar niet altijd aan te houden. Bijvoorbeeld wanneer afstand houden in de weg staat van verzorgende handelingen of emotionele ondersteuning. Dat moet dan wel beperkt worden tot maximaal twee naasten per cliënt.

Bezoekregeling in samenspraak

Afspraken over bezoek worden op woningniveau geregeld, omdat de samenstelling van woongroepen en daarmee de risico’s op besmetting per locatie kunnen verschillen. Die afspraken worden gemaakt in samenspraak met cliënten, verwanten en begeleiders en op initiatief van de zorgaanbieder. Op individueel niveau neemt de begeleiding het initiatief om afspraken te maken met cliënt/vertegenwoordiger.

Beperkingen dagbesteding

Vanwege het besmettingsrisico hebben aanbieders met het opstarten van de dagbesteding met een aantal beperkingen te maken: minder mensen in een ruimte, minder ontmoetingen tussen bewoners van verschillende woningen/locaties en beperkte vervoersmogelijkheden. Mocht dat invloed hebben op de dagbesteding zoals cliënten die gewend zijn, neemt de zorgaanbieder contact op met naasten om te bespreken wat de komende tijd een goede vorm van dagbesteding kan zijn.

Rechtspositie van cliënt

Zorgaanbieders hebben met twee wetten rekening te houden, de Wet zorg en dwang en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, ook in tijden van corona. Wel kan het zo zijn dat de noodwet maatregelen Covid-19 die de overheid aan het opstellen is, delen van de Wzd en Wmcz tijdelijk inperkt.

Hieronder staat de handreiking.

Deel dit bericht