Het LSR en KansPlus hebben samen een handreiking over medezeggenschap gepubliceerd over wat lokale cliënten- en verwantenraden in de gehandicaptenzorg kunnen betekenen in de coronacrisis.
illustratief: jongen in electrische stoel voor laptop

Medezeggenschap op lokaal niveau

Het is belangrijk dat op locatieniveau cliënten en naasten meedenken over lokale coronamaatregelen. Lokale cliënten- en verwantenraden spelen daarin een belangrijke rol. Zij staan dichtbij cliënten en hun naasten. Daardoor hebben ze goed zicht op wat corona-maatregelen betekenen voor het dagelijks leven van cliënten en naasten.

Tips en advies

Deze handreiking geeft onder andere advies en tips over:

  • Het maken van afspraken met de locatiemanager
  • Het toetsen van corona-maatregelen, bijvoorbeeld als het gaat over kwaliteit van leven
  • Het regelen van hulp en ondersteuning; zoals digitaal vergaderen en contact houden met de achterban

Ook voor zorgprofessionals en managers

De handreiking van Kansplus en de LSR helpt niet alleen lokale cliënten- en verwantenraden om (beter) om te gaan met het voortduren van de coronacrisis. Ook voor centrale cliënten- en verwantenraden, zorgprofessionals en managers is het een nuttig document. Ook zij vervullen immers een rol in het behartigen van de belangen van cliënten op locatie.

Er is zowel een volledige als een vereenvoudigde versie beschikbaar. Beide documenten vind je onderaan dit bericht.

Deel dit bericht

Meer nieuws over