De Vereniging Nederland Gemeenten publiceerde deze week de Handreiking Onafhankelijke Cliëntondersteuning. Dit is een belangrijk onderdeel van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Als de onafhankelijke cliëntondersteuning goed beschikbaar is, kunnen mensen veel beter hun zorg geregeld krijgen en volwaardiger meedoen in samenleving. Hoe ziet onafhankelijke cliëntondersteuning eruit en aan welke eisen moet die voldoen?

Praktisch
De handreiking is op de eerste plaats geschreven als praktisch handvat voor ambtenaren die hiermee aan de slag gaan. Ook voor lokale belangenbehartigers of gehandicaptenorganisaties biedt de handreiking bruikbare informatie, met tips en goede voorbeelden. Aan de orde komen onderwerpen als de toegankelijkheid en diversiteit van het aanbod, het belang van onafhankelijkheid en de bekendheid en vindbaarheid van de cliënt ondersteuning.

Download hieronder de Handreiking Onafhankelijke Clientondersteuning.

Terug naar Home

Downloads:

1107_20170124_vng_handreiking_clientondersteuning_0.pdf – PDF (1 MB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over