Op 3 juni 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het intrekken van de Wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie eigen risico (CER). De Wtcg wordt dit jaar voor het laatst uitgekeerd. De CER is vorig jaar voor het laatst uitgekeerd. Het CAK gaat iedereen die in 2013 een CER heeft ontvangen informeren over de verandering.

In plaats van de Wtcg en de CER ontvangen gemeenten dit jaar een aanvullend budget van, €45 miljoen voor gemeentelijke inkomensondersteuning aan mensen met een beperking of chronische ziekte. Ook krijgen de gemeenten de aanvullende mogelijkheid om inkomensondersteuning te bieden op grond van de Wmo. Dit bedrag loopt vanaf 2017 structureel op tot, €268 miljoen. Ook blijft de landelijke fiscale regeling voor aftrek van specifieke zorgkosten in aangepaste vorm bestaan. Gemeenten zijn momenteel bezig met het ontwikkelen van nieuw beleid. Ieder(in) heeft hierover een handreiking vanuit cliëntenperspectief gemaakt.

CAK informeert belanghebbenden zelf

Heeft u in 2013 een CER ontvangen? Het CAK stuurt u tussen 24 juni tot 22 juli een brief en antwoordkaart. Versturing gaat per postcodegebied. Met de brief informeert het CAK de rechthebbenden over het verdwijnen van de CER en de Wtcg. Ook wordt deze groep geattendeerd op de gemeentelijke ondersteuning en de regeling fiscale aftrek uitgaven specifieke zorgkosten. De rechthebbenden van de Wtcg 2013 worden aan het eind dit jaar geïnformeerd.

Antwoordkaart

Bij de brief zit een antwoordkaart. Als u de antwoordkaart terugstuurt, geeft het CAK uw gegevens door aan de gemeente, zodat de gemeente waar u woont, u kan informeren over hun lokale beleid. De gemeenten krijgen vanaf het derde kwartaal dit jaar de gegevens van het CAK.

Het terugsturen van de antwoordkaart betekent overigens niet dat iemand automatisch ondersteuning van de gemeente ontvangt of in aanmerking komt voor een andere regeling. U zult hier zelf naar moeten informeren bij de gemeente waar u woont. Ook als u besluit de antwoordkaart niet terug te sturen, betekent dit niet dat gemeenten geen ondersteuning verstrekken.

Meer lezen

Het CAK
De VNG (planning versturing brieven)
Meerkosten.nl

Meer over Geldzaken
Ga naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over