De Wtcg en CER verdwijnen. Voor vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking moeten mensen vanaf 2014 aankloppen bij de gemeente. Elke gemeente krijgt de taak om hiervoor inkomensondersteuning op maat te geven. Ieder(in) presenteert de handreiking, Inkomensondersteuning op maat‚ : voor lokale belangenbehartigers die gemeenten willen helpen bij het goed regelen van deze nieuwe taak.

In de handreiking kunt u lezen wat uw gemeente kan doen om te zorgen voor maatwerk bij het vergoeden van meerkosten vanwege een chronische ziekte of beperking. U vindt een beschrijving van de wettelijke kaders en van de mogelijkheden die gemeenten hebben om eigen keuzes te maken. Wij geven daarbij een aantal aandachtspunten waarmee u kunt beoordelen wat de effecten zijn van de verschillende opties voor gemeenten. Tot slot doen we praktische suggesties hoe u op een effectieve manier in gesprek kunt gaan met uw gemeente.

Deel dit bericht

Meer nieuws over