Hoe gaat de gemeente om met de adviesfunctie van de cliëntenraden? Houden gemeenten zich daarbij aan de wet? Wat is er van deze adviezen in de teksten van gemeentelijke verordeningen terug te vinden? Dit zijn belangrijke kernvragen van de Monitor Cliëntperspectief. Ieder(in) zoekt mensen die willen helpen bij het verzamelen en beheren van gegevens voor deze monitor.

De koepelorganisaties Ieder(in), NPCF, LPGGz en Landelijke Cliëntenraad zijn benieuwd naar in hoeverre de stem van de cliënten(raden) gehoord wordt. Wat is van hun inbreng terug te vinden in de gemeentelijke verordeningen?

Monitor: kaart van Nederland

Om dit inzichtelijk te maken hebben wij als koepelorganisaties gezamenlijk, monitor cliëntperspectief‚ ontwikkeld. Deze monitor toont een kaart van Nederland waarin per gemeente, per verordening over de Participatiewet, straks wordt weergegeven hoe de mate van inspraak door de lokale cliëntenraad is ervaren. Het aldus ontstane totaalbeeld in de monitor gebruiken wij koepels voor een steviger onderbouwde lobby in het kabinet.

Hoe kunt u helpen?

Voor het vullen van de monitor zoeken we een aantal, monitorbeheerders. Een monitorbeheerder gaat cliëntenraden in zijn omgeving benaderen met het verzoek om per verordening aangaande de Participatiewet een vragenlijst in te vullen over de ervaren inspraak. Vervolgens voert de monitorbeheerders de gegevens van de retour ontvangen vragenlijsten in, in de monitor.

Voor het invoeren van verordeningen en het beheren van de monitor organiseren wij op woensdag 14 oktober een eendaagse training, van 11.00 – 15.00 uur in Utrecht.

Hebt u interesse? Geef u dan op via dit aanmeldformulier

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over