Steeds meer politieke partijen hebben hun concept-verkiezingsprogramma bekend gemaakt. Verkiezingsprogramma‰Ûªs zijn belangrijk. Ze vormen de basis voor de verkiezingscampagnes en voor het nieuw te vormen kabinet. Ieder(in) spant zich in om in de verkiezingsprogramma‰Ûªs (meer) aandacht te krijgen voor de belangen en rechten van mensen met een beperking. U kunt daarbij helpen.

Via inspraak
Bent u (actief) lid van een politieke partij en wilt u dat er in het verkiezingsprogramma van uw partij meer aandacht is voor belangen van mensen met een beperking? Probeer gebruik te maken van de inspraakmogelijkheden van uw partij. Gebruik daarbij ons verkiezingspamflet ‰Û÷Politieke wensen van 2 miljoen mensen‰Ûª. Sommige partijen geven leden op een ledencongres gelegenheid voor inspraak. Bij andere partijen loopt de inspraak via lokale raden. 

Via social media
Bent u actief op social media? Ook via die weg kunt u natuurlijk heel goed aandacht vragen voor de politieke wensen van 2 miljoen mensen. 

Heeft u vragen of hulp nodig? Neem contact op met Petra Stalman, beleidsmedewerker Ieder(in), p.stalman@iederin.nl 

Data landelijke verkiezingsbijeenkomsten politieke partijen 

VVD 
19 november 2016 

PvdA 
14/15 januari 2017
Donderdag 24 november tot donderdag 8 december 2016: Ledenraadpleging lijsttrekker 

CDA 
Op het congres van 13 januari 2017 wordt het program definitief vastgesteld.

GroenLinks
Regelmatig meetups met Jesse Klaver. Nog geen duidelijkheid over congres. De kandidatencommissie publiceert haar advies op 18 november.

ChristenUnie
In oktober programma bekend, 14 november uiterste datum voor indienen amendementen, 16 november bijeenkomst met indiener amendementen, 26 november partijcongres en vaststellen programma.

SGP
14 januari vaststellen programma 

SP
14 januari congres, dan is het programma al officieel. 
(Input leveren kan nog fjhoogendam@sp.nl, Leden kunnen reageren op het conceptprogramma middels ledenvergaderingen en bij de afdelingen in het land. )

D66 
Jubileum- Ì©n verkiezingscongres | Zaterdag 29 en zondag 30 oktober 2016

Partij voor de Dieren
Het programma zal op 27 november 2016 aan het congres voorgelegd worden.    

50PLUS
8 oktober en 10 december algemene vergadering.

PVV
Donderdag 25 aug concept programma gepresenteerd via Facebook. Nog geen duidelijkheid over inspraak.

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over