Woensdag 18 december spreekt de Kamer over de hervorming van de langdurige zorg. De verwachting is dat in het debat meer duidelijkheid gaat komen over de gevolgen van de decentralisaties voor specifieke groepen mensen met een beperking en over de mogelijkheden om eigen regie te voeren.

Vooruitlopend op dit debat hebben de gezamenlijke PG-organisaties een brief geschreven aan de Tweede Kamer. Daarin pleiten ze onder meer voor duidelijke transitie-afspraken tussen gemeentes, zorgverzekeraars, aanbieders en PG-organisaties.

Verder maken ze zich onder meer sterk voor het pgb. Mensen moeten binnen alle stelsels – ook binnen de Zorgverzekeringswet – voor een pgb kunnen kiezen als volwaardig alternatief voor zorg in natura. Verder willen ze dat een onafhankelijke cliëntenondersteuning wordt gegarandeerd.

Rondetafel

Op vrijdag 13 december heeft een rondetafel plaatsgevonden waarbij CG-Raad en Plaltform VG aandacht hebben gevraagd voor de positie van specifieke groepen in het nieuwe stelsel. Zoals mensen in een Focuswoning, mensen met een zintuiglijke beperking en kinderen met een verstandelijke beperking.

Debat bijwonen

Als u het debat van morgen wilt volgen kunt u dit doen via bijgaand link of naar Den haag komen. Het debat wordt gehouden in de Groen van Prinstererzaal van 10.00 uur tot 17.00 uur. De bezoekersingang ligt aan Lange Poten 4.

Downloads:

34_2013_Gezamelijke_brief_input_AO18_december-1.pdf – PDF (183 KB)
35_20131213_PositionpaperCG-VG-MEE_rondetafelgesprek_hervorming_langdurige_zorg-1.pdf – PDF (493 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over