Het Juiste Loket biedt sinds kort informatie en advies bij vragen of problemen die met corona en langdurige zorg te maken hebben.

Het Juiste Loket biedt actuele informatie over afspraken en richtlijnen voor corona en zorg en kan mensen advies geven als zij willen weten wat hun rechten zijn of wat de regelingen betekenen in hun situatie. Daarbij kan het gaan om zorg uit Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet langdurige zorg, Jeugdwet of Zorgverzekeringswet.

Problemen met zorgaanbieder of gemeente

Ook kunnen mensen contact opnemen met het Juiste Loket als door de coronacrisis de zorg niet- of anders geregeld wordt. Bijvoorbeeld: als de zorgaanbieder niet met een passende oplossing voor dagbesteding komt, of als het niet lukt met de gemeente tot afspraken te komen voor noodzakelijke aanvullende zorg.

Passende oplossing vinden

Het Juiste Loket kan helpen als mensen vastlopen in het regelen van zorg of ondersteuning, of wanneer dit dreigt te gebeuren. Waar nodig en mogelijk gaat het Juiste Loket aan de slag om een passende oplossing te vinden. Uiteraard is Het Juiste Loket ook gewoon bereikbaar voor alle andere vragen die te maken hebben met langdurige zorg.

Meer informatie en contactgegevens van het Juiste Loket: https://www.informatielangdurigezorg.nl/contact

Het Juiste Loket wordt bemenst door Per Saldo en Ieder(in) en mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

Algemene informatie corona

Veel antwoorden op meer algemene vragen over het corona virus zijn te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.
Ook kunnen mensen terecht bij het algemene publieksinformatienummer corona 0800 – 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur).

Behoefte om te praten?

Als mensen behoefte hebben om te praten of hun ervaringen te delen over de coronacrisis dan kunnen zij te terecht bij een van de luisterlijnen die hiervoor zijn ingericht.

Deel dit bericht