PGB-houders hebben zorgcontracten en vaak ook zorgbeschrijvingen naar de Sociale verzekeringsbank (SVB) moeten opsturen. Maar de SVB heeft al die informatie nog niet verwerkt. Veel PGB-houders maken zich nu zorgen of ze hun zorgverleners wel kunnen uitbetalen. Dat blijkt mee te vallen. Een overzicht van de afspraken die zijn gemaakt.

PGB-houders krijgen vanaf 1 januari 2015 het PGB niet meer op de eigen rekening gestort; de SVB gaat voortaan de zorgverleners uitbetalen. Dit geldt voor mensen die een PGB gebruiken voor Wlz-zorg of ondersteuning via de gemeenten (Wmo, jeugdzorg).

Administratie nog niet op orde

Budgethouders hebben het verzoek van het zorgkantoor (Wlz) of SVB (ondersteuning via gemeente) gekregen om de zorgcontracten op te sturen. Cliënten die Wlz-zorg krijgen, moeten eveneens zorgbeschrijvingen opsturen. Bovendien is er veel correspondentie tussen zorgkantoor en cliënten, tussen SVB en cliënten en soms ook met gemeenten.

Al deze administratieve rompslomp dreigde ertoe te leiden dat de SVB niet tijdig de budgetten kon uitbetalen, omdat veel contracten en zorgbeschrijvingen nog niet zijn verwerkt of goedgekeurd.

Gelukkig zijn er nu afspraken gemaakt tussen de SVB, VNG (gemeenten) en VWS om dat te voorkomen. Op die manier kan zorg die in januari wordt geleverd, toch gewoon in februari worden betaald.

Afspraken over uitbetalen

De afspraken behelzen de volgende situaties:

Situatie 1

 • U heeft de contracten (plus event6ueel beschrijvingen voor Wlz) opgestuurd naar SVB of zorgkantoor.
 • U heeft bericht ontvangen van SVB (en zorgkantoor) dat zorgovereenkomsten (en eventueel beschrijvingen) akkoord zijn.
 • U kunt rekeningen opsturen naar SVB.
 • SVB betaalt uit.

Situatie 2

 • U heeft de contracten (plus beschrijvingen voor Wlz) opgestuurd naar SVB of zorgkantoor.
 • U heeft nog geen goedkeuring ontvangen of slechts een goedkeuring voor een deel van de contracten en zorgbeschrijvingen.
 • U kunt de rekening opsturen naar de SVB.
 • SVB betaalt uit.
 • Als later blijkt dat het contract met een zorgverlener wordt afgekeurd, hoeft het geld niet terug betaald te worden, maar u moet het contract met de zorgverlener wel beëindigen of aanpassen. Als echte fraude wordt geconstateerd moet u wel terugbetalen.

Situatie 3

 • U heeft nog niets opgestuurd naar zorgkantoor of SVB.
 • Alsnog opsturen en in afwachting van de goedkeuring alvast rekeningen insturen naar de SVB.

Situatie 4

 • U hoort bij de Wlz-indiceerbaren (vergeten groepen).
 • Het kan zijn dat u al overeenkomsten heeft opgestuurd naar de SVB. Het zorgkantoor zal u dan nu vragen om ook zorgbeschrijvingen in te sturen.
 • Ook dan kunt u in principe de rekeningen van januari gewoon opsturen naar de SVB en zal worden uitbetaald.

Tot slot

We krijgen meldingen dat de SVB niet bereikbaar is per telefoon, de website niet bereikbaar is en dat de medewerkers van de helpdesk niet altijd het juiste antwoord geven (blijkt achteraf). Dat is natuurlijk heel vervelend. Wij bespreken dat op allerlei plekken. U kunt uiteraard altijd uw eigen budgethoudersvereniging bellen, zoals Per Saldo of Naar-Keuze.

Ga terug naar home

Deel dit bericht

Meer nieuws over