In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart willen Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en MIND/LPggz van u weten wat er afgelopen jaren goed ging op het gebied van zorg, hulpmiddelen en ondersteuning. En wat er beter kan. Dat doen we aan de hand van een vragenlijst.

De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om rondom de gemeenteraadsverkiezingen betere zorg en ondersteuning in gemeenten aan de orde te stellen.

Wat willen we van u weten?

Bijvoorbeeld hoe de toegang tot de zorg, ondersteuning en hulpmiddelen is geregeld. En of de zorg aansluit bij uw wensen en behoeften. Wordt er in uw gemeente gewerkt aan toegankelijkheid en wordt aan mensen gevraagd wat ze belangrijk vinden?

Ga naar de vragenlijst.

Meer over de Gemeenteraadsverkiezingen
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over