Bent u belangenbehartiger en binnen uw gemeente betrokken bij de inspraak over leerlingenvervoer? Dan willen we graag weten hoe het leerlingenvervoer in uw gemeente is geregeld. Ieder(in) is bezig met het samenstellen van een Informatiepakket Leerlingenvervoer, afgestemd op uw behoeften als belangenbehartiger.

Op dit moment zijn gemeenten bezig met de voorbereidingen op het nieuwe schooljaar. Leerlingenvervoer is één van de onderwerpen waar wijzigingen in te verwachten zijn. Dit vanwege de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014, maar ook door andere decentralisaties en bezuinigingen.

Modelverordening leerlingenvervoer VNG

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een nieuwe modelverordening leerlingenvervoer uitgebracht. Deze nieuwe modelverordening verschilt van de oude op de volgende punten:

  • De verordening houdt meer rekening met, de van ouders redelijkerwijs te vergen inzet‚
  • Leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs volgen, kunnen alleen aanspraak maken op een vervoersvoorziening als zij door hun handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen. Of als ze door hun handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken.

Graag uw medewerking aan onderzoek

Meewerken kunt u door antwoord te geven op de drie onderstaande vragen:

  • Hoe ver is de gemeente met de verordening Leerlingenvervoer?
  • Heeft uw gemeente de modelverordening van de VNG overgenomen?
  • Welke knelpunten voorziet u ( in uw gemeente) op dit moment voor de komende schoolperiode?

U kunt uw antwoorden mailen aan Gepke Boezaard, g.boezaard@iederin.nl

We danken u hartelijk voor uw medewerking.

Meer over Vervoer
Meer over Onderwijs
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over