Elke 5 jaar onderzoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de toegankelijkheid van het spoor in Nederland. Het Actualisatierapport Toegankelijkheid Spoor 2021 geeft zicht op hoe het gesteld is met de toegankelijkheid van de stations en de treinen die op deze stations stoppen. Dit rapport is deze week naar de Kamer gestuurd.
Illustratief: trein aan perron

Veel gedaan en nog meer te doen

Het huidige rapport laat zien dat er grote stappen gemaakt zijn sinds het laatste rapport in 2015. Tegelijkertijd is er nog veel nodig voor een geheel toegankelijk spoor in Nederland. We zien dat er steeds meer reizigers zijn die naar of vanaf een toegankelijk station kunnen reizen. Eind 2020 was 74% van alle stations toegankelijk en de doelstelling is 100% in uiterlijk 2030. Maar het toegankelijk houden van deze stations blijkt de grootste uitdaging.  Voor een goede toegankelijkheid moeten er op de toegankelijke stations natuurlijk ook toegankelijke treinen stoppen. Er komen steeds meer toegankelijke treinen op het spoor maar aan de andere kant zal de laatste niet toegankelijke trein ook pas rond 2044 van het spoor verdwijnen.

Toegankelijkheid van het spoor blijft hiermee een proces van een lange adem. Hierin benadrukt het rapport ook het belang van de inzet van ervaringsdeskundigheid.

Landelijke afspraken noodzakelijk bij versnippering vervoer

Als Ieder(in) hebben we er lang voor gepleit om ook de regionale treinvervoerder mee te nemen. Zo ontstaat er een landelijk beeld van de toegankelijkheid van het spoor. De reiziger ervaart het spoorsysteem namelijk als één geheel. Om deze reden zijn gelijke maatregelen en afstemming tussen vervoerders van groot belang. Helaas zien we in de regio zeer verschillende toegankelijkheidsmaatregelen en niveaus. We zijn daarom blij dat nu de regionale vervoerders mee zijn genomen in het onderzoek en dat we hiermee een landelijk beeld krijgen. Het rapport bevestigd onze grote zorg: het niveau van toegankelijkheid tussen vervoerders verschilt enorm en een duidelijke visie op toegankelijkheid ontbreekt vaak.

Dit laatste laat maar weer de noodzaak zien voor een goed en VN verdrag waardig besluit toegankelijkheid openbaar vervoer met  één landelijk acceptabel minimumniveau voor toegankelijkheid.  Reizigers moeten kunnen rekenen op betrouwbaar vervoer dat overal voldoet aan dezelfde voorwaarden, van Groningen tot aan Maastricht. Wat hiervoor nodig is hebben belangenorganisaties en ervaringsdeskundigen uitgewerkt in 10 concrete punten.

Bekijk hier het rapport. 

Deel dit bericht

Meer nieuws over