Ieder(in) doet onderzoek naar de zorgkosten die mensen met een beperking of chronische ziekte maken. En wat dat betekent voor hun financiële en dagelijkse leven. Doe jij ook mee?
decoratief: Een omgevallen potje waar medicijnen uit rollen. Op de achtergrond staat briefgeld.

Onderzoek naar zorgkosten

Zorg en ondersteuning moeten voor iedereen betaalbaar zijn. Ook voor mensen die vaker dan gemiddeld zorg en ondersteuning nodig hebben. Zoals mensen met een beperking of chronische ziekte. In het onderzoek wordt uitgevraagd welke kosten mensen vanwege hun aandoening of beperking maken. Daarbij gaat het niet alleen om zorgkosten en eigen bijdragen. Maar ook om bijkomende kosten. Bijvoorbeeld voor extra verwarming van het huis of vervoer. Daarnaast wordt mensen ook gevraagd of ze nog kunnen rondkomen.

Vul de vragenlijst in

Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Vanaf 8 februari tot 4 maart staat de vragenlijst online. Alle gegevens worden anoniem verwerkt.

Vul de vragenlijst zorgkosten in

Ken je mensen met een beperking of chronische ziekte die hier ook aan mee willen doen? Stuur de link of dit bericht dan vooral door. Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe beter wij in beeld kunnen brengen waar mensen tegenaan lopen als het gaat over hun zorgkosten.

Verkennend onderzoek

De vragenlijst is onderdeel van een verkennend onderzoek. Zo voeren we verschillende interviews uit met ervaringsdeskundigen. Ook leggen we de uitkomsten van de vragenlijst voor aan een aantal experts op het gebied van handicap, armoede en participatie.

De uitkomsten van het onderzoek zullen deze zomer worden gepubliceerd. We nemen de uitkomsten mee in onze lobby en overleggen met ministeries en andere betrokken partijen.

Deel dit bericht