In de media wordt steeds vaker de vraag opgeworpen of er wel genoeg mensen met een arbeidsbeperking zijn voor de invulling van de 125.000 garantiebanen. Recent nog in NRC en Trouw. Zij melden dat werkgevers geen mensen krijgen aangeleverd.

Veel werkgevers willen graag aan de slag met de garantiebanen, maar kunnen de mensen niet vinden. Dit is bizar. Want er zijn zeker 200.000 mensen die in aanmerking komen voor de garantiebanen, waarvan er dit jaar 9.000 moeten worden gerealiseerd.

Het probleem is dus niet dat er onvoldoende mensen beschikbaar zijn, maar dat de mensen niet gevonden worden. Ze blijven hangen in de systemen en in procedures die nog moeten worden opgestart. Werkgevers en werknemers staan hierdoor onnodig in de wachtstand. Deze impasse moet snel worden doorbroken.

Toch hoeven mensen met een arbeidsbeperking hier niet op te wachten. Werkzoekenden en de werkgevers kunnen elkaar nu ook al vinden zonder overbodige bureaucratie. Bijvoorbeeld via de website: www.onbeperktaandeslag.nl. Ieder(in) vindt dat dit Utrechtse initiatief ook landelijk moet worden uitgerold.

Strenge eisen fabeltje

Ook doet het verhaal de ronde dat alleen mensen met hele zware beperkingen in aanmerking komen voor heel speciale, aangepaste banen. Dat klopt niet. Ook mensen met lichte beperkingen komen in aanmerking en het kan om hele gewone functies gaan.

Wel is het zo dat de voorwaarden voor de oude en nieuwe groepen heel verschillend zijn. Voor de huidige Wajongers en mensen op de SW-wachtlijst geldt niet de eis dat ze alleen in aanmerking komen als ze minder dan het minimumloon kunnen verdienen. Voor nieuwe instroom geldt die eis wel. Ook kan de mate waarin ondersteuning en aanpassingen nodig zijn, sterk verschillen. Dit is altijd maatwerk.

Cijfers op een rij

Nog even een verduidelijking waarom het onzin is dat er te weinig mensen met een arbeidsbeperking zijn voor de garantiebanen.

In 2015 en 2016 moeten er 20.000 garantiebanen worden gerealiseerd.
In aanmerking voor de banen komen:

– Huidige Wajongers die de komende drie jaar worden herbeoordeeld en het stempel, kan werken‚ krijgen. De verwachting is dat er 140.000 dit stempel krijgen. Van deze groep hebben ongeveer 60.000 nu een baan. Er zijn er dus 80.000 beschikbaar.
– 15.000 mensen op de Wachtlijst SW (waarvan 1.500 – 2.000 Wajongers).
– Ongeveer 100.000 mensen met een arbeidsbeperking die in de bijstand zitten.
– De nieuwe instroom van 16.000 mensen (komende twee jaar)

Dus totaal gaat het om ongeveer 210 duizend mensen op 20 duizend banen in 2015 en 2016.

Meer over de garantiebanen bij thema’s

Terug naar home

Deel dit bericht

Meer nieuws over