Het debat in de Tweede Kamer over passend onderwijs gaat de goede richting uit. Dit is hard nodig omdat het passend onderwijs nog lang niet passend is. Tijdens de debatten op 10 en 17 februari eisten Kamerleden inclusief onderwijs van staatssecretaris Dekker. De regering moet aangeven welke sancties mogelijk zijn tegen scholen die hun zorgplicht niet nakomen. Het kan niet zo zijn dat kinderen met een beperking die leerplichtig zijn thuis zitten.

Niet alleen zitten kinderen onnodig thuis, ook worden kinderen met een beperking van het reguliere onderwijs naar het speciaal onderwijs verwezen. Scholen gebruiken het gebrek aan middelen als excuus voor het niet bieden van passend onderwijs. Daarom pleitte Kamerlid Bruins van de ChristenUnie voor het regelen van inclusief onderwijs. Het is goed nieuws dat de motie van Bruins is aangenomen. Daarmee kunnen kinderen met een beperking toch een plek houden in het reguliere onderwijs en wordt afschuifgedrag van scholen voorkomen.

Dekker in gesprek met Klijnsma

Op 10 februari werd duidelijk dat Dekker met staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de tafel gaat zitten. Leerlingen van boven de 18 jaar die nu in aanmerking zouden kunnen komen voor een Wajong-uitkering, worden nu vaak door hun ouders van school gehaald. Dit omdat het niet mogelijk is om èn een Wajong-uitkering te hebben èn naar school te gaan. Terwijl de kinderen wel willen en kunnen leren. Kamerlid Siderius van de SP wil dat Wajongers van boven de 18 gewoon onderwijs kunnen volgen. Haar motie is aangehouden tot na het overleg van Dekker en Klijnsma.

Sancties voor scholen?

De Kamerleden Ypma (PvdA) en Straus (VVD) vragen zich af welke sanctiemogelijkheden er zijn voor scholen die hun zorgplicht niet nakomen. Hun motie hierover is aangenomen en dat is hoopvol. Kinderen die onnodig op het speciaal onderwijs zitten, of thuiszitten en Wajongers van net 18 jaar die wel naar school willen; dat is géén passend onderwijs! Daarom is het goed nieuws dat problemen in de uitvoering van het passend onderwijs nu opgelost gaan worden.

Meer informatie

Meer over Onderwijs
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over