Mensen jonger dan 60 jaar met een medisch risico krijgen voorrang voor hun coronavaccinatie. Huisartsen bepalen al heel snel - voor 5 mei - wie een uitnodiging moet krijgen. Zij gaan daarbij uit van de ‘grieppriklijst’. Heb je een medisch risico, maar krijg je (nog) niet de griepprik, overleg dan met je huisarts.

In de uitwerking van de voorrangsregeling is afgesproken dat huisartsen de selectie maken aan de hand van hun praktijklijst voor de griepprik. De huisartsen geven die selectie al heel snel door (vóór 5 mei) en dan gaat de GGD vaccineren.

Ben je bij de huisarts (nog) niet bekend voor de griepprik, maar behoor je vanwege je medische achtergrond wel degelijk tot de medisch risicogroep jonger dan 60 jaar, overleg dan met je huisarts om ook zo snel mogelijk een uitnodiging voor de coronavaccinatie te krijgen.

Meer informatie over uitnodiging voorrangsgroep (medisch risico 18-60 jaar) op website van Nederlandse Huisartsen Genootschap

Meer over vaccinatievoorrang medische risicogroepen lees je op Rijksoverheid.nl

Behoor je tot een medisch-risicogroep en zijn er problemen met het verkrijgen van de uitnodiging? Meld je problemen bij het Meldpunt van Ieder(in)

Deel dit bericht

Meer nieuws over