De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de huishoudelijke hulp was glashelder: gemeenten moeten bijspringen als mensen hun huis niet meer zelf kunnen schoonmaken. Staatssecretaris Van Rijn roept gemeenten op hun verantwoordelijkheid te pakken en hun beleid aan te passen. Wat moeten gemeenten precies doen?

Op 6 juni heeft Van Rijn een oproep verstuurd aan de colleges van Burgemeesters en Wethouders. Van Rijn roept gemeenten op binnen de kortst mogelijke termijn te bezien of de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep aanleiding zijn om verordening, beleidsregels en uitvoering en te passen.

Wat moet de gemeente doen (aldus de rechter)?

De rechter is in zijn uitspraak heel duidelijk geweest over wat de gemeenten moeten doen:

 • Huishoudelijke hulp 1 valt onder de Wmo

  Huishoudelijke hulp is een voorziening die onder de Wmo 2015 valt. Onder het voeren van een gestructureerd huishouden valt mede de zorg voor het schoon en op orde houden van het huishouden, alsook het kunnen beschikken over schoon beddengoed en schone kleding. Het doorverwijzen naar een private schoonmaakondersteuning betreft geen algemene voorziening in de zin van de WMO 2015.

 • Onderzoek doen naar aantal uren

  De rechter heeft gezegd dat gemeenten objectief en onafhankelijk onderzoek moeten doen naar de tijd die nodig is om uw huis schoon en leefbaar te houden. Op basis van dit onderzoek moet de gemeente het aantal uren huishoudelijke hulp toekennen.

 • Welke norm

  Zolang een gemeente geen objectieve normen voor huishoudelijke hulp heeft vastgesteld (in de gemeentelijk verordening), moet de gemeente voor het vaststellen van het aantal uren huishoudelijke hulp het CIZ-protocol gebruiken, of teruggaan naar het aantal uren van uw oude indicatie.

 • Onderbouwen: activiteiten en uren

  De rechter heeft ook gezegd dat de gemeente de toekenning van, een schoon en leefbaar huis‚ moet onderbouwen. Dat betekent dat de gemeente moet aangeven welke huishoudelijke activiteiten er in uw huis gedaan moeten worden om uw huis ‘schoon en leefbaar‚ te houden en daarbij moet de gemeente ook aangeven hoeveel uren daarvoor nodig zijn. U hoeft dus niet met uw zorgverlener te onderhandelen over het aantal uren huishoudelijke hulp. De gemeente stelt die samen met u vast.

 • Onderzoek en motivatie maatwerk

  De gemeente moet per individuele situatie onderzoeken en motiveren of een maatwerkvoorziening wel of niet nodig is.

 

Wat kan de lokale belangenbehartiger doen?

U als lokale belangenbehartiger kunt uw gemeente uiteraard wijzen op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep:

 • Aankloppen bij de wethouder

  Ga na of het beleid in uw gemeente in lijn is met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Vraag de wethouder wat de uitspraak van de rechter en de brief van Van Rijn van 6 juni voor uw gemeente betekent.

 • Stoppen met huishoudelijke hulp of algemene voorziening kan niet

  Een gemeente die gestopt is met het aanbieden van huishoudelijke hulp of alleen een algemene voorziening aanbiedt, zal in ieder geval zijn beleid moeten aanpassen en zijn burgers hierover moeten informeren en maatwerk moeten bieden. Gemeentes die standaardnormen hebben, moeten terug naar de tekentafel en de gehanteerde norm onderbouwen met een objectief onderzoek.

 • Burgers informeren

  Gemeentes die om welke reden dan ook geen maatwerk hebben geleverd, moeten hun burgers wijzen op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep en op de mogelijkheid dat zij een nieuwe aanvraag kunnen indienen. Zie ook vorige bericht iederin voor leden (link hieronder).

 

Vragen of problemen

Heeft u vragen of blijft u bij uw gemeente op problemen stuiten, neem contact op met ons Nationale Zorgnummer. Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 -17.00 uur, op tel : 0900 2356780 (‚€0,20 per gesprek).

Lees eventueel ook

Deel dit bericht

Meer nieuws over