Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder
Stel met blindengeleidehond

Meld uw ervaring

Graag horen wij van mensen met een beperking of chronische ziekte zelf wat hun ervaringen zijn. Daarom houden wij regelmatig meldacties.
 

Lopende meldacties 

 • Monitor Transitie Jeugd
  Sinds 1 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Jongeren en hun ouders hebben hierdoor met veel veranderingen te maken. Als u hierdoor problemen ondervindt of juist extra goed geholpen bent, kunt u dat melden. Hiervoor is een aparte monitor in het leven geroepen: www.monitortransitiejeugd.nl.


Afgeronde meldacties

2017

 • Onderzoek Werk
  Ervaringen van mensen met een beperking met (zoeken naar) werk. 
  De resultaten zijn verwerkt in het rapport Onderzoek - Zo werkt het (Pdf), Word-versie
   
 • Onderzoek School en vriendschappen
  Heeft het schooltype waar kinderen/jongeren met een beperking of chronische ziekte naar toe gaan invloed op hun vriendschappen en hun sociale netwerk? Voelen kinderen/jongeren met een beperking zich prettiger in het regulier onderwijs of in het speciaal onderwijs?
  Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en LPGGz hopen we meer inzicht te krijgen in de rol die het onderwijs heeft op hoe kinderen/jongeren met een beperking of chronische ziekte in het leven staan. 
  De resultaten zijn verwerkt in het rapport Onderzoek School en Vrienschappen (Pdf), Word-versie 
   
 • Jongeren en Arbeidsmarkt
  Deze vragenlijst is voor jongeren met een beperking of chronische ziekte die nu stage lopen, op zoek zijn naar een stage of in de afgelopen tien jaar een stage hebben afgerond.  
  Deze vragenlijst is inmiddels gesloten.
   
 • Panelevaluatie
  Ieder(in) heeft een onderzoek gedaan naar de ervaringen van de panelleden over hun deelname aan het panel en de onderzoeken tot nu toe. 
  De vragenlijst is inmiddels gesloten.
   

2016

 • Aanmeldformulier Hoge Zorgkosten
  Als u levenslang zorg en ondersteuning nodig heeft of een familielid (bijvoorbeeld ouder) bent van iemand die levenslang zorg en ondersteuning nodig heeft én als u na 1 januari 2015 (opnieuw) een keuze voor zorg gemaakt heeft.  
   
 • Meldactie Zorg Verandert, 'Hoe ervaart u de veranderingen in de zorg?'
  Met dit onderzoek wil de organisatie Zorg Verandert graag weten hoe deze verandering gaat. Zijn mensen in Nederland op de hoogte, begrijpen ze wat de veranderingen voor hen betekenen, handelen zij er al naar? Hoe ervaart men de veranderingen in de zorg?  
 • De gemeente en het budget inkomensondersteuning
  Meldactie onder lokale belangenbehartigers
  Gestart september 2016 - Afgerond november 2016
   
 • Meldactie Zorgkosten
  Over eigen risico, eigen bijdragen, inkomensondersteuning, collectieve zorgverzekering via de gemeente, vergoedingen.
  Meldactie heeft onder het Ieder(in)-panel plaatsgevonden.
  Gestart: augustus 2016 - Afgerond: september 2016
   
 • Meldactie Wonen
  In samenwerking met LPGGz en Nederlandse Patiëntenfederatie
  Gestart juni 2016 - Afgerond augustus 2018
 • Meldactie Privacy in de zorg
  In samenwerking met LPGGz en Nederlandse Patiëntenfederatie
  Gestart mei 2016 - Afgerond juni 2016
  Rapport Privacy in de zorg

2015

2014

 • Wat vindt u belangrijk voor uw gebit?
  Afgerond november 2014
   
 • Zorg naar gemeenten: bent u al geïnformeerd?
  Afgerond oktober 2014
  Rapportage Zorg naar gemeenten: bent u geïnformeerd (pdf) 
  Rapportage Zorg naar gemeenten: bent u geïnformeerd (word)
   
 • Krijgt u de zorg waar u recht op heeft?
  Afgerond augustus 2014
   
 • Meldactie Wonen
  Afgerond februari 2014
  Resultaten meldactie Wonen bekend
   
 • Reorganisaties in de zorg
  december 2013
  Instellingen in de gehandicaptenzorg zijn druk aan het reorganiseren vooruitlopend op veranderingen in het zorgstelsel. Locaties sluiten of worden samengevoegd. Bewoners moeten soms verhuizen of naar andere dagbesteding. Wij horen graag uw ervaringen met deze reorganisaties. 
  Meldactie samen met KansPlus en LSR. 
  Afgerond half oktober 2016