Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder
Stel met blindengeleidehond

Samen met andere koepels

Mensen met een ziekte, beperking of kwetsbaarheid hebben veel dezelfde belangen. Bijvoorbeeld als het gaat om kwalitatief goede zorg. Of om het krijgen van eerlijke kansen om mee te kunnen doen in de maatschappij. Daarom werken Ieder(in), MIND Landelijk Platform en PatiĆ«ntenfederatie Nederland als drie grote koepelorganisaties op verschillende terreinen samen. Samen laten wij de stem van iedereen die te maken heeft met een ziekte, beperking of kwetsbaarheid sterker klinken. De samenwerking richt zich op drie onderdelen:

 • Participatie
 • Signaal en advies
 • Kwaliteit

Participatie
Gelijke kansen, rechten en plichten voor mensen met en zonder beperking, daar gaat het om bij participatie. Gelijke kansen op werk, wonen en onderwijs. Dit zijn de drie terreinen waarop de koepels samenwerken. Ieder(in) is trekker van dit onderdeel. 

Wonen

 • Goed wonen voor iedereen - website 
 • Informatieprodukten: 
  - Visie en actieplan Goed wonen voor iedereen (2017)
  - Handreiking Opkomen voor woonbelangen (herdruk 2017)
  - Informatieblad VN-verdrag en wonen (2017)
  - Vraag en antwoord VN-verdrag lokaal (2017)
  - Brochure Een schoon huis (2017)
  - Rapport Wonen voor iedereen (herdruk 2017)
  - Rapport Leven is wonen (herdruk 2017)
  - Wegwijzer voor financiering van wooninitiatieven (2016)
  - Informatieblad Brandveiligheid in wooncomplexen (2015)

  Te downloaden van Goedwonenvooriedereen - Rapporten

Onderwijs


WerkSignaal en advies
Belangenbehartiging wordt krachtiger als je die onderbouwt met ervaringen uit de praktijk. Daarom halen we gezamenlijk via het Nationale Zorgnummer, panels en meldacties ervaringen en signalen van mensen met een beperking op. Daarnaast geven we informatie (onder meer via een Kennisbank), advies en in sommige zaken juridische ondersteuning. De Patiƫntenfederatie is trekker van dit onderdeel.


Kwaliteit 
De kwaliteit van de zorg moet omhoog. Samen met mensen uit de achterbannen van de drie koepels hebben we een lijst samengesteld van 20 onderwerpen die hoge prioriteit hebben: De PG Top 20. De onderwerpen van de Top 20 zijn opgenomen in de meerjaren-agenda van het Zorginstituut Nederland. MIND Landelijke Platform Psychische Gezondheid is trekker van dit onderdeel.