Een hulphond mag toch niet geweigerd worden? Een lokale belangenbehartiger wil het zeker weten, en neemt contact op met ons Meldpunt: "Ik werk samen met de gemeente aan de toegankelijkheid. Bij bezoeken aan zaken en instellingen komen we veel misverstanden tegen over de hulphond. Bij veel zaken of instellingen, soms ook bij Staatsbosbeheer, zijn hulphonden niet echt welkom. Wij proberen steeds te overtuigen dat een hulphond niet geweigerd mag worden. Maar wij twijfelen soms ook of we die stelling kunnen waarmaken. Wat is wel en niet toegestaan?"
decoratief

Beste melder,

Wij krijgen vaker dit soort signalen van mensen met een hulphond. Je stelling dat een hulphond in principe niet geweigerd mag worden klopt. Dat staat in de artikel 2 van de Wet Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

In dit wetsartikel staat dit:
1 Het verbod van onderscheid houdt mede in dat degene, tot wie dit verbod zich richt, gehouden is naar gelang de behoefte doeltreffende aanpassingen te verrichten, tenzij deze voor hem een onevenredige belasting vormen.
2 Onder het verrichten van doeltreffende aanpassingen wordt in ieder geval verstaan het toelaten van assistentiehonden.

Doeltreffende aanpassing

De hulp- of assistentiehond is volgens de wet dus een ‘doeltreffende aanpassing’ en mag daarom niet geweigerd worden. Er zijn enkele situaties waar een hulphond wel geweigerd kan worden. Dat heeft dan altijd te maken met de veiligheid voor de hond of vanwege hygiëne-maatregelen, bijvoorbeeld op de intensive care.

Toch geweigerd?

Word je met een hulphond toch geweigerd, dan kun dat voorleggen aan het College voor de Rechten van de Mens (het College). Als het College oordeelt dat er sprake is van verboden onderscheid, dan maakt het College dat openbaar gemaakt. De oordelen zijn niet juridisch bindend, maar worden in de praktijk wel vaak opgevolgd en kunnen leiden tot een aanpassing van het gedrag of het beleid.

Ook geweigerd vanwege je hulphond of beperking?

Ieder(in) ontvangt graag signalen van mensen die vanwege hun beperking of chronische ziekte gediscrimineerd worden of zich gediscrimineerd voelen. Word jij ook geweigerd vanwege je hulphond of stuit je op andere vormen van discriminatie vanwege je beperking? Laat het ons weten. Neem contact op met ons Meldpunt

Deel dit bericht