Mensen die met een hulphond - bijvoorbeeld een blindegeleidehond - reizen, kunnen in de toekomst ook altijd de taxi nemen. Zij mogen niet meer worden geweigerd. Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) gaat de vervoerplicht voor taxi's vastleggen in de wet.

Mansveld, Het is onacceptabel dat er nog altijd blinden en slechtzienden zijn die een taxi niet in mogen omdat ze een blindengeleidehond bij zich hebben. Ik vind het jammer, maar helaas kan dit probleem blijkbaar alleen via wetgeving worden aangepakt.

Blij met landelijke wetgeving

Ieder(in) is blij dat de wetgeving er komt. Samen met de Oogvereniging – een van de onze lidorganisaties – zet Ieder(in) zich al lange tijd in om de weigering van hulphonden in taxi’s onder de aandacht te brengen en de vervoerplicht wettelijk vast te leggen .

Praktische oplossingen

Vanuit het ministerie van IenM is de afgelopen tijd gezocht naar andere praktische oplossingen. De staatssecretaris wilde alleen aanvullende wetgeving te komen als langs deze wegen geen oplossing zou worden gevonden. Enkele gemeenten, waaronder Amsterdam en Den Haag, hebben inmiddels een vervoerplicht ingevoerd. Chauffeurs die hier worden betrapt op het weigeren van hulphonden worden bestraft met boetes en kunnen zelfs hun taxivergunning kwijtraken. Maar veel andere gemeenten hebben geen actie ondernomen. Hierdoor is er geen garantie dat mensen altijd met hun hulphond met elke taxi kunnen reizen.

Landelijke vervoerplicht

De wijzigingen in de huidige wet- en regelgeving zullen in overleg met de betrokken organisaties en verschillende gemeenten verder worden uitgewerkt. De verwachting is dat dat de regelgeving in de tweede helft van 2015 in werking treedt. De Inspectie Leefomgeving en Transport wordt verantwoordelijk voor de handhaving.

Deel dit bericht

Meer nieuws over