Lange wachttijden, weinig keuzemogelijkheden en slecht of onvoldoende maatwerk. Dat zijn de grootste knelpunten die mensen ervaren als ze een hulpmiddel nodig hebben om goed te kunnen leven. Dat blijkt uit onderzoek van de NPCF en enkele leden van Ieder(in).

Het onderzoek laat zien dat bij het aanvragen of vervangen van een hulpmiddel grote problemen spelen. Wat gaat er niet goed?

Te weinig keuzevrijheid

Het grootste knelpunt is het gebrek aan keuzevrijheid. Mensen krijgen niet altijd het hulpmiddel van hun voorkeur. Eén op de drie zegt te weinig keuze te hebben. Mensen kunnen vaak alleen maar kiezen uit leveranciers die een contract hebben met een zorgverzekeraar of de gemeente. Ook de beperkte keuze in hulpmiddelen wordt een knelpunt genoemd.

Lang wachten en geen maatwerk

Mensen zijn veel tijd kwijt aan wachten voordat alles goed is geregeld. En als het hulpmiddel dan na lang wachten eindelijk wordt geleverd, zegt één op de tien dat het geen maatwerk is. Het past niet. Daarna kan de hele procedure weer opnieuw beginnen.

Gebrekkige informatie

Bijkomend probleem is dat veel mensen onvoldoende informatie krijgen over de procedure, maar wel zelf informatie moeten verstrekken bij hun aanvraag. Ze weten vaak niet wat met die informatie wordt gedaan. Bij de aflevering van een hulpmiddel ontbreekt geregeld een gebruiksaanwijzing.

Hoge eigen bijdrage en stapeling

Ook de hoge eigen bijdrage blijkt een knelpunt: 38% van de deelnemers ervaart de hoogte van de eigen bijdrage voor een noodzakelijk hulpmiddel als een probleem. Mensen geven aan dat de optelsom van eigen bijdrage, eigen risico, premie’s en zorg die ze zelf moeten betalen de bestedingsruimte beperkt.

Meedoen

Een goed hulpmiddel is belangrijk, het bepaalt in grote mate de kwaliteit van leven. Een hulpmiddel is vaak zelfs een voorwaarde om mee te kunnen doen. Het verstrekken van een hulpmiddel moet daarom altijd maatwerk zijn. En onevenredige stapeling aan kosten moet voorkomen worden, want ook dat vormt voor veel mensen een bedreiging voor volwaardig mee kunnen doen.

Download hieronder de resultaten van het onderzoek.

861_RapportmeldactieHulpmiddelen2015.pdf – PDF (779 KB)
862_FactsheetHulpmiddelen.pdf – PDF (160 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over