De Nederlandse regering heeft een wetsvoorstel gemaakt om de Europese Toegankelijkheidsakte in verschillende bestaande Nederlandse wetten te verwerken. Ieder(in), Divers Doof, DON (Dwarslaesie Organisatie Nederland), KBO-PCOB, LFB, MIND, Oogvereniging, Stichting Hoormij.NVVS en Vereniging Onbeperkt Lezen maken zich grote zorgen over of dit wetsvoorstel voldoende verbeteringen van toegankelijkheid gaat geven voor mensen met een beperking, chronische ziekte, psychische kwetsbaarheid en voor senioren.

In 2025 gaat in alle landen van de Europese Unie de Europese Toegankelijkheidsakte in. Deze Akte heeft als doel de toegankelijkheid van voornamelijk elektronische producten en diensten in Europa te bevorderen en verbeteren. Op 28 juni 2022 moet deze omgezet zijn in Nederlandse wet- en regelgeving.

Grote zorgen

In een openbare internetconsultatie geven Ieder(in) en belangenorganisaties noodzakelijke randvoorwaarden voor een goede omzetting van de Toegankelijkheidsakte in Nederlandse wet- en regelgeving. Een voorbeeld hiervan is dat het VN-verdrag Handicap de Nederlandse overheid verplicht om (belangenorganisaties van) mensen met een beperking te betrekken bij het ontwikkelen van wet- en regelgeving. We geven ook een aantal wenselijke verbeterpunten mee, zoals dat de Nederlandse overheid kleine bedrijven en ondernemers ondersteunt bij het toegankelijk maken van producten en diensten. Verder noemen we specifieke vragen en opmerkingen, bijvoorbeeld een vraag waarom de verplichte en openbare toegankelijkheidsverklaring van dienstverleners niet in het wetsvoorstel is overgenomen.

Ieder(in) en belangenorganisaties zien de noodzakelijke randvoorwaarden onvoldoende terug in het wetsvoorstel. Ook maakt het wetsvoorstel niet duidelijk hoe betrokken ministeries concrete stappen nemen om toegankelijkheid te bevorderen. We delen daarom in de consultatie dat we ons grote zorgen maken over of dit wetsvoorstel wel voldoende verbeteringen van toegankelijkheid van producten en diensten gaat geven.

Vervolgstappen

Meer organisaties hebben op de internetconsultatie gereageerd met soortgelijke vragen, verbeterpunten en opmerkingen als Ieder(in) en belangenorganisaties. We zijn erg benieuwd naar het antwoord van de Nederlandse regering op alle reacties. Ook bij volgende stappen in dit wetgevingsproces werkt Ieder(in) samen met een expertgroep van (ervarings)deskundigen op het gebied van digitale toegankelijkheid, audiovisuele media en betalingsverkeer. In de komende maanden informeren we regelmatig over de voortgang over het wetsvoorstel voor toegankelijkheidsvoorschriften via onze website.

Meer informatie

Reacties Ieder(in) en andere organisaties op internetconsultatie Implementatiewet Toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten 

Europese Toegankelijkheidsakte moet toegankelijkheid producten en diensten bevorderen – Iederin 

Nederlandse tekst van de Europese Toegankelijkheidsakte

Europese Toegankelijkheidsakte – presentatie Marie Denninghaus – YouTube 

Deel dit bericht

Meer nieuws over