Vanzelfsprekend volgt Ieder(in) de adviezen van het RIVM en de regering. Dat betekent dat we ons kantoor gesloten hebben en onze medewerkers thuis werken. Hoewel het voor iedereen in Nederland een zware en onzekere tijd is, blijven wij vanuit Ieder(in) specifiek aandacht vragen voor de situatie van mensen met een beperking of chronische ziekte.

We zullen ons ook in deze complexe situatie blijven inzetten voor de positie van mensen met een beperking of chronische aandoening.

Dit is wat we doen

 • Gevolgen sluiten scholen
  Samen met het Ministerie van Onderwijs en de koepel van het speciaal onderwijs kijken we hoe we de gevolgen van het sluiten van de scholen kunnen beperken voor kinderen die zorg nodig hebben of baat hebben bij continuïteit. We bekijken ook welke rol gemeenten en zorginstellingen op zich kunnen nemen bij het opvangen van deze problemen.
 • Continuïteit zorg en ondersteuning
  We willen voorkomen dat ondanks alle maatregelen de continuïteit van zorg en ondersteuning van mensen met een beperking of chronische ziekte in de knel komt. Met het ministerie van VWS, de VNG en VGN bespreken wat de mogelijkheden zijn.
 • Inkomensverlies
  We bespreken het risico op inkomensverlies, bijvoorbeeld dat ook zzp’ers met een beperking laagdrempelig aanspraak moeten kunnen maken op de Wet Bijstand Zelfstandigen.
 • Oog voor mensen met beperking en chronische aandoening
  We blijven zeer actief bepleiten dat er, binnen het beleid zoals geadviseerd door RIVM en het kabinet, voldoende oog blijft voor de specifieke situatie van mensen met een beperking of chronische aandoening.
 • Toegankelijkheid crisiscommunicatie
  En natuurlijk blijven we zowel landelijk als lokaal wijzen op de noodzaak van toegankelijke crisiscommunicatie voor mensen met een beperking en voor laaggeletterden. Zo stellen we aan VWS voor om bij de vragen en antwoorden op hun website ook aandacht te besteden aan mensen met een hoog gezondheidsrisico.

Signalen

Om ook in de huidige situatie zo goed mogelijk aandacht te kunnen blijven vragen voor mensen met een beperking of chronische aandoening, is het belangrijk dat we alert blijven op situaties waar het dreigt mis te gaan of waar grote onvoorziene problemen ontstaan. Laat ons daarom weten als je door de corona-maatregelen in grote problemen komt of als mensen uit jouw achterban in de knel komen.

 

Meldpunt Ieder(in)

Het Meldpunt van Ieder(in) verzamelt signalen. Mensen die het meldpunt bellen, helpen we zo goed mogelijk op weg, maar we kunnen ze niet ondersteunen bij het oplossen van hun probleem. Bel ons Meldpunt als je een signaal wilt melden

Juiste Loket

Het Juiste Loket is er voor mensen die vastlopen bij het regelen van zorg en als verschillende instanties er samen niet uitkomen. Loop je vast en word je van het kastje naar de muur gestuurd? Neem dan contact op met het Juiste Loket

Informatie over corona

Heb je vragen over het corona-virus zelf of over de griep die je van het virus krijgt? Bekijk de informatie op de website van het RIVM en de Rijksoverheid, of neem contact op met de GGD in jouw regio: regionale GGD

Deel dit bericht

Meer nieuws over