Ieder(in) vindt dat niemand geconfronteerd zou mogen worden met een gedwongen verhuizing. Helaas komt dit momenteel wel voor. Als een gedwongen verhuizing onvermijdelijk is, dan moet die verlopen volgens een zorgvuldige procedure. Ieder(in) formuleert hiervoor een aantal strikte voorwaarden.
Vrouw in rolstoel in woning.

Dat gedwongen verhuizingen als gevolg van nieuwe wetgeving voorkomen, blijkt uit onze meldactie, Reorganisatie instellingen. Mensen moeten bijvoorbeeld verhuizen omdat de locatie waar zij wonen of waar zij hun dagbesteding hebben, moet sluiten.

Zorgvuldig

Als een zorgaanbieder een cliënt moet verzoeken te verhuizen of de zorg aan een cliënt moet beëindigen, dan is een zorgvuldige procedure van groot belang. LSR, KansPlus en Ieder(in) hebben een aantal voorwaarden opgesteld waaraan zo‚ n procedure moet voldoen. Deze voorwaarden hebben zij bij het Ministerie van VWS en het transitiebureau ingebracht.

Ieder(in), LSR en KansPlus dringen erop aan dat deze voorwaarden in een, Procedure gedwongen verhuizing‚ worden opgenomen. Instellingen moeten zich dan aan deze procedure houden.

Voorwaarden

Een zorgvuldige procedure rond een gedwongen verhuizing voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. Nut en noodzaak van de door de zorginstelling beoogde maatregel dienen tijdig, met argumenten onderbouwd en volledig ter kennis te worden gebracht van de cliënten/hun vertegenwoordigers.
 2. Mogelijkheid om bezwaar en beroep aan te tekenen, moet vanwege de zorgaanbieder bij de aankondiging van de maatregel bekend worden gemaakt aan cliënt/vertegenwoordiger op een toegankelijke en begrijpelijke manier.
 3. De zorgaanbieder wijst op het bestaan van de klachtencommissie en de mogelijkheid zich daarmee te verstaan.
 4. De zorgaanbieder houdt zich aan de wettelijke regels:
  a. een cliënt die moet verhuizen moet een alternatief geboden worden. Indien de cliënt het alternatief niet geschikt vindt, moet de zorgaanbieder een nieuw voorstel doen dat passend is bij de wensen van de cliënt. Cliënten mogen niet zonder inspraak naar een andere locatie worden verhuisd.
  b. een cliënt waarvan de zorgaanbieder de zorg stopzet houdt zijn zorgplicht totdat de cliënt een goed alternatief heeft voor zijn/haar huidige zorg.
 5. De zorginstelling houdt zich aan de wettelijke regels ten aanzien van collectieve inspraak: de cliëntenraad (op locatie en centraal niveau) wordt tijdig om schriftelijk advies gevraagd ten aanzien van verhuizing en/of stopzetten van zorgverlening aan cliënten.
 6. Zorgaanbieders voorkomen dat, gesleept‚ wordt met cliënten. Cliënten, die vermoedelijk van zorgaanbod zullen moeten veranderen door de WMO, worden niet tussentijds ook nog eens geconfronteerd met wijzigingen in hun zorgaanbod/woonlocatie.
 7. Zorgaanbieders wijzen op het bestaan van Ieder(in) voor collectieve belangenbehartiging en de mogelijkheid van ondersteuning door LSR en KansPlus/Vraagraak en handleidingen die daar beschikbaar zijn over reorganisaties.

Nog steeds melden

U kunt uw gedongen verhuizing als gevolg van sluiting van uw woon- of dagbestedingslocatie e.d. nog steeds melden. Ga naar Onze meldacties en klik op vragenlijst Reorganisaties in de zorg.

Meer over Zorg
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over