De handreiking 'Inspreken na de gemeenteraadsverkiezingen' helpt lokale belangenbehartigers op een goede manier en met de juiste timing het gesprek aan te gaan met de nieuwe gemeenteraad en wethouder(s). Dat is belangrijker dan ooit want de gemeenten krijgen veel nieuwe taken: zorg, werk, jeugd. Pak het goed aan en zorg dat de belangen en wensen van mensen met een beperking maximaal onder de aandacht zijn bij het nieuwe lokale bestuur.

De hervormingen spelen een grote rol tijdens de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. De zorg voor mensen met een beperking, ouderen, opgroeien, jeugdzorg, uitkeringen en tegenprestatie: hoe wil de lokale politiek dat vormgeven?

Het is van groot belang dat gemeenten de hervormingen in goed overleg met alle betrokken partijen, waaronder de gebruikers en belangenbehartigers, vormgeven. Zij weten bij uitstek wat er speelt en welke burgers en vrijwilligers ondersteuning nodig hebben. Deze periode biedt kansen.

Maximale beleidsbeïnvloeding

De eerste weken na de verkiezingen, waarin de nieuwe bestuurders op hun post komen en belangrijke keuzes maken, zijn cruciaal. Dit is de periode waarin de plannen worden gemaakt. Voor lokale belangenbehartigers is het zaak om dan gehoord te worden. Zij kunnen een belangrijke rol spelen bij het goed vormgeven van het beleid rondom mensen met een beperking.

Met wie moet je spreken? Wat is een goede timing en een goede procedure? Hoe bundel je de krachten? De notitie Inspreken na de gemeenteraadsverkiezingen geeft informatie en tips aan lokale belangenbehartigers hoe zij maximaal het beleid kunnen beïnvloeden.

Deel dit bericht

Meer nieuws over