Op 29 april hebben Ieder(in), het LSR en VGN een intentieverklaring getekend om hun samenwerking te bezegelen en te verstevigen. De drie organisaties vinden elkaar in hun overtuiging dat mensen met een langdurige zorgvraag net als ieder ander op passende manier aan de samenleving moeten kunnen deelnemen en daarbij keuzevrijheid hebben.

Ieder(in), het LSR (landelijk steunpunt voor medezeggenschap) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) werkten al langer samen aan de behartiging van de belangen van hun leden en achterban. Onder invloed van de decentralisaties en de bezuinigingen is die samenwerking de laatste jaren intensiever geworden.

Verschillende posities

In hun samenwerking is er ruimte en wederzijds respect voor elkaars positie. Vaak trekken de partners op als bondgenoot, maar soms zijn zij ook elkaars opponent.
In een gezamenlijke werkagenda gaan de organisaties de uitgangspunten van de intentieverklaring vormgeven.

Deel dit bericht

Meer nieuws over