Ieder(in) zit in het zogenaamde cockpitoverleg over de langdurige zorg. In dit overleg maken de staatssecretaris van VWS, zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten en de PG-koepels werkafspraken over de voorgenomen hervormingen. We nemen deel aan dit overleg om te voorkomen dat mensen straks tussen wal en schip vallen en om bij te dragen aan de gewenste vernieuwing.

De partijen in het cockpitoverleg bundelen hun krachten om de hervorming van de langdurige zorg zorgvuldig te laten verlopen. Samen proberen ze de continuïteit en kwaliteit van zorg te garanderen en de bedoelde zorgvernieuwing te realiseren.

Zo worden er bijvoorbeeld afspraken gemaakt om ongewenste gevolgen voor bestaande cliënten te beperken en over het tijdig informeren van de individuele cliënten. De concrete uitwerking van deze afspraken vindt overigens vaak plaats in regionale overleggen van de 43 Wmo-regio’s. Tot slot is ook afgesproken dat er mobiele brigades worden ingezet, die overal in het land kunnen inspringen als het mis dreigt te lopen.

Waarom doen we mee?

Ieder(in) vindt dat we als belangenbehartiger van mensen met een beperking mee moet doen aan dit cockpitoverleg. Dit betekent echter niet dat we onze kritische rol laten varen. We hebben nog steeds grote zorgen over het tempo van de hervorming en de omvang van bezuinigingen. Ook zullen we de komende tijd blijven lobbyen voor verbeteringen in de nieuwe Wmo en Wet langdurige zorg.

Onze inbreng

Ieder(in) heeft binnen het cockpitoverleg de taak om nauwgezet te volgen hoe de verschillende transities uitpakken voor onze achterban. Daarvoor hebben we samen met Landelijk Platform GGZ een monitor ontwikkeld, die nog dit jaar van start gaat. Deze monitor maakt deel uit van het programma In voor Burgers. Met behulp van de monitor kunnen we laten zien waar de hervorming mis dreigt te lopen en bijsturing nodig is.

De veranderingen in de langdurige zorg moeten ook leiden tot inhoudelijke vernieuwing en een echte cultuuromslag. Daarbij gaat het om versterking van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en keuzevrijheid van mensen met een beperking. Ook zullen gemeenten moeten gaan investeren in de totstandkoming van een inclusieve samenleving. Ieder(in) zal ook gaan volgen of deze cultuuromslag echt tot stand komt. Hiervoor zal worden samengewerkt met het Nivel en het Trimbos-instituut.

In voor burgers

Zoals gezegd maakt de monitor deel uit van het programma In voor Burgers. Voor geïnteresseerden hier nog wat extra informatie over dit programma.

Het programma In voor Burgers zal in de loop van 2014 starten en loopt tot en met 2018. Het programma en de daaruit voorkomende activiteiten zijn gericht op zowel mensen met een beperking als hun ondersteuners en directe sociale omgeving.

Het programma richt zich op:

  1. Het versterken van de eigen regie, zelfmanagement en probleemoplossend vermogen van mensen met beperkingen en hun omgeving.
  2. Het versterken van het sociale steunsysteem van mensen met beperkingen.
  3. Het toegankelijk maken van de lokale samenleving.
  4. Het monitoren van de hervorming.

Meer over Zorg
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over