Rondom de gemeenteraadsverkiezingen van maart opende Ieder(in) het meldpunt Onbeperkt Stemmen, waarbij veel reacties van mensen met een beperking of chronische ziekte zijn binnengekomen. O.a. over de toegankelijkheid van het stemproces en stemlokalen en de leesbaarheid van informatie van politieke partijen. Ieder(in) heeft per brief aan het ministerie van BZK verslag gedaan van de uitkomsten en ook aanbevelingen gedaan voor verdere verbeteringen van de toegankelijkheid van toekomstige verkiezingen.

Helft van meldingen positief, maar ook ruimte voor verbetering

Van alle meldingen was 50% positief. Ze gingen bijvoorbeeld over de verbeterde toegankelijkheid van stemlokalen (ingericht voor mensen met visuele beperkingen of rolstoeltoegankelijk). Ook over geboden hulp door stembureauleden ontvingen we veel positieve reacties.

Maar er is er ook ruimte voor verbetering zo blijkt uit een derde van de meldingen. Bijvoorbeeld over te weinig informatie van politieke partijen of partijprogramma’s die moeilijk te lezen waren, dat hulp in het stemhokje niet was toegestaan en dat het gaan stemmen voor een aantal mensen niet veilig voelde, omdat coronamaatregelen zijn afgeschaft.

Door meldpunt heeft Ieder(in) belangrijke bijdrage voor landelijke evaluatie

Door het meldpunt Onbeperkt Stemmen kan Ieder(in) een belangrijke inhoudelijke én onderbouwde bijdrage leveren aan de landelijke evaluatie van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking of chronische ziekte van de afgelopen Gemeenteraadsverkiezingen. We hebben een 6-tal aanbevelingen opgesteld voor het ministerie, waaronder de oproep om ervaringsdeskundigen te betrekken bij de voorbereidingen van verkiezingen, ervoor te zorgen dat alle stembureaus fysiek toegankelijk zijn en dat politieke partijen hun informatie toegankelijk maken en verspreiden via meerdere, voor iedereen toegankelijke kanalen.

Ieder(in) blijft zich ervoor inzetten dat iedereen zelfstandig en veilig kan stemmen. Dus ook richting toekomstige verkiezingen blijven we hierover in nauw contact met het ministerie van BZK, dat verantwoordelijk is voor de (organisatie van) verkiezingen.

Deel dit bericht