Ieder(in) is de nieuwe koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronisch ziekte. Tweehonderdvijftig organisaties zijn bij de nieuwe organisatie aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. Ze behartigt de belangen van meer dan twee miljoen mensen. Ieder(in) is op 1 januari 2014 ontstaan uit de fusie tussen CG-Raad en Platform VG.

Gert Rebergen is de nieuwe, tijdelijke directeur van de organisatie. Hij zegt dat de fusie veel voordelen heeft., Er was een behoorlijke overlap in de belangenbehartiging. Door de fusie kunnen we efficiënter belangen behartigen en krachtiger de stem van chronisch zieken en mensen met een beperking laten horen. Daarnaast hebben we ook de mogelijkheid om voor specifieke groepen – zoals mensen met een verstandelijke beperking – op te komen mocht dat nodig zijn.

Ook het gedeelde ideaal maakte een fusie logisch, zegt Rebergen., We streven allebei naar een samenleving waarin iedereen naar vermogen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten. We willen dat de huidige maatschappij zich veel meer instelt op mensen met een beperking of chronische ziekte. Zij moeten kunnen rekenen op zorg die aansluit bij hun individuele behoeften. En ze moeten gelijke kansen krijgen om te kunnen wonen, leren, werken, reizen en recreëren.

Rebergen: , Om dit ideaal – de inclusieve samenleving – steeds voor ogen te houden, hebben we Ieder(in) gekozen als naam.

Werk aan de winkel

Gert Rebergen zegt dat Ieder(in) er meteen vol tegenaan gaat., Er vinden zeer grote veranderingen plaats in Nederland. Mensen moeten langer thuis blijven wonen. Instellingen gaan dicht. Het uitkeringsstelsel en de ondersteuning voor mensen met een arbeidshandicap verandert ingrijpend. In het onderwijs wordt het passend onderwijs ingevoerd. Dit zijn ontwikkelingen die schreeuwen om een krachtige belangenbehartiging. Want veel veranderingen gaan gepaard met mooie woorden maar zijn vaak ingegeven door bezuinigingsdrift.

Gelukkig is er een stevige steun in de rug bij de komende belangenbehartiging. Uiterlijk in 2015 zal het VN-Verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap van kracht worden. Gert Rebergen, Dit verdrag stelt onomwonden: meedoen en zelfbeschikking zijn mensenrechten! Bij de belangenbehartiging zullen we niet moe worden om de overheid en andere partijen hieraan te herinneren.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over