Met de actie, Blokkeer de huurverhoging‚ wil De Woonbond een halt toe roepen aan de sterke huurverhogingen. Onderdeel van de campagne is de online petitie www.stophuurverhoging.nl. Ieder(in) ondersteunt de campagne van De Woonbond. Voor veel mensen uit onze achterban zijn de woonlasten zo hoog dat zij maandelijks niet of maar net kunnen rondkomen. Meedoen aan het maatschappelijk leven is daardoor nauwelijks mogelijk.

De achterban van Ieder(in) telt veel huurders. Veel mensen met een beperking kunnen door een laag inkomen of door drempels bij hypotheekverstrekkers geen eigen woning kopen. Uit de meldactie wonen (najaar 2013) kwam naar voren dat de woonlasten voor veel mensen (te) hoog zijn. 44% redt het maar net om rond te komen, 14% houdt na aftrek van de woonlasten onvoldoende over om van te leven.

Stijging huur ver boven inflatie

Voor het derde opeenvolgende jaar kunnen huurders te maken krijgen met grote huurstijgingen, zelfs tot ver boven de inflatie. De verhuurders mogen in 2015 de huren tot maximaal 2.5 % verhogen, dat is 1.5 % boven de inflatie. Voor de middeninkomens kan het oplopen tot 5% omdat zij ook een inkomensafhankelijke huurverhoging kunnen krijgen.
Volgens de Woonbond is er geen noodzaak voor weer een sterke huurverhoging. De financiële positie van zowel de woningbouwcorporaties als van particuliere verhuurders is de afgelopen twee jaar sterk verbeterd.

Sociale participatie in de knel

Steeds meer huurders en woningzoekenden komen door de hoge huur financieel in de knel. Zij kunnen minimale kosten voor noodzakelijke uitgaven en sociale participatie vaak nauwelijks of niet meer betalen.

Teken de petitie www.stophuurverhoging.nl

De Woonbond roept verhuurders op huurstijging te matigen en vraagt de politiek het beleid dat torenhoge huurstijgingen mogelijk maakt van tafel te halen. Samen met tientallen huurdersorganisaties bereidt De Woonbond acties voor tegen de huurstijging. Een ander onderdeel van de campagne is de petitie www.stophuurverhoging.nl die iedereen digitaal kan ondertekenen.

Klik hier voor het bericht van De Woonbond

Ga hier naar de petitie www.stophuurverhoging.nl

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over