Discriminatie en uitsluiting vanwege onder meer godsdienst, afkomst, geslacht, handicap en seksuele gerichtheid komt overal in Nederland structureel voor. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme doet een dringende oproep aan de kabinetsformatie om de grondrechten van alle Nederlanders te respecteren. Ieder(in) heeft een diverse achterban en ondersteunt deze oproep met kracht. Een nieuw kabinet moet ervoor zorgen dat mensen geen uitsluiting meer ervaren.
decoratief.

Op 15 december 2023 publiceerde de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme haar eerste voortgangsrapportage. Een belangrijke conclusie is dat discriminatie overal in Nederland voorkomt. Het gaat hierbij niet om op zichzelf staande incidenten, maar om structurele discriminatie die levensfases, generaties en sectoren overstijgt. Zo kan iemand op school te maken krijgen met discriminatie, en later ook in zijn of haar werk.

Discriminatie van mensen met een beperking

Het rapport van de Staatscommissie laat zien dat mensen met een beperking op verschillende terreinen discriminatie en uitsluiting ervaren. Ook zijn er mensen die op meerdere manieren discriminatie ervaren, bijvoorbeeld zowel vanwege hun handicap als afkomst. Ieder(in) herkent de conclusies, die overeenkomen met eerder onderzoek, zoals bijvoorbeeld de Schaduwrapportage VN-verdrag Handicap.

Artikel 1 van de Grondwet is de basis

Artikel 1 van de Grondwet waarborgt dat iedereen gelijk behandeld wordt, maar dat gebeurt in Nederland dus niet. Volgens de Staatscommissie worden mensen in Nederland gediscrimineerd op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap en seksuele gerichtheid.

In alle onderzochte sectoren stuitten de onderzoekers op discriminatie en racisme: de arbeidsmarkt, onderwijs, sociale zekerheid, politie, zorg, woningmarkt, sport en cultuur. Commissievoorzitter Joyce Sylvester vindt de conclusie dat discriminatie zo diep verankerd is in Nederland schokkend, zegt ze in Binnenlands Bestuur. Waar veel mensen volgens haar dachten dat uitsluiting alleen voorkwam op basis van etniciteit, blijkt dat nu op veel meer gronden te gebeuren.

Oproep aan informateur

In een gezamenlijke brief aan de informateur en de politieke partijen die momenteel spreken over de mogelijke vorming van een nieuw kabinet, doen de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme en de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) een dringende oproep om de grondrechten van alle Nederlanders te respecteren.

Ieder(in)ondersteunt deze oproep. De uitkomsten laten zien dat er voor een nieuw kabinet echt een opdracht ligt om ervoor te zorgen dat niemand uitsluiting ervaart en iedereen kan deelnemen aan de maatschappij.

Meer informatie

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over