Transvision is sinds dit jaar verantwoordelijk voor het Valys-vervoer. Recent zijn de pashouders van Valys door Transvision geïnformeerd over de zogenaamde, bijzondere indicaties‚ en het nieuwe beleid dat daarvoor gaat gelden. In de brief wordt de indruk gewekt dat consumentenorganisaties - waaronder Ieder(in) en de Oogvereniging - mede verantwoordelijk zijn voor dit beleid. Dit klopt niet!

Van een bijzonder indicatie kan bijvoorbeeld sprake zijn als iemand niet in staat is een hoge opstap in de bus te nemen. Of dat iemand wegens gedragsproblemen of lichamelijke klachten niet samen met anderen kan reizen of niet lang in een bus kan zitten. In die gevallen werden door Connexxion individuele oplossingen getroffen.

Bij de overgang van het Valys-vervoer van Connexxion naar de nieuwe vervoerder Transvision zijn indicaties geen onderwerp van bespreking geweest. Uitgangspunt was dat indicaties door de nieuwe vervoerder zouden worden overgenomen. Waar de consumentenorganisaties dachten dat dit alle indicaties zou betreffen, blijken, bijzondere indicaties‚ (deze staan los van de indicaties voor hoog PKB) hierop een uitzondering te vormen.

Ons advies

Ieder(in) en Oogvereniging hebben er in gesprek met Transvision en VWS voor gepleit deze bijzondere indicaties alsnog over te nemen of een herindicatie te laten uitvoeren. Transvision en VWS hebben dit advies niet overgenomen.

Transvision erkent wel dat ze een inspanningsverplichting heeft tegenover pashouders. Dit geldt ook als de pashouder niet volgens de standaardprocedures vervoerd kan worden. Dan moet de uitvoerder in overleg met de pashouder een oplossing zoeken om de pashouder veilig te kunnen vervoeren. Wie het niet eens is met de beslissing van vervoerder heeft de mogelijkheid om in bezwaar te gaan. Zie de algemene voorwaarden paragraaf 10

Transvision heeft aangegeven zoveel mogelijk rekening te zullen houden met speciale verzoeken. Daarbij geldt echter dat een rit met een speciaal verzoek minimaal 3 dagen tevoren moet worden geboekt en nog een dag voor vertrek kan worden afgewezen. Ieder(in) en de Oogvereniging vinden deze oplossing niet acceptabel en klantonvriendelijk. Daarover zullen we de komende tijd ook weer met Transvision in gesprek gaan.

Meld uw ervaringen

Voor onze verdere gesprekken met Transvision willen we graag weten wat uw ervaringen zijn met deze bijzondere indicaties sinds het begin van dit jaar.

U kunt uw ervaringen sturen naar meldpunt@iederin.nl

Deel dit bericht

Meer nieuws over