Passend onderwijs is te belangrijk om alleen aan de leerkracht en beleidsmakers over te laten. Welke rol kunnen ouders spelen binnen passend onderwijs? Wat is er nodig zodat ook uw kind zich optimaal kan ontwikkelen? Op maandag 24 maart organiseert Ieder(in) een informatiebijeenkomst over passend onderwijs waar deze en andere belangrijke vragen aan bod komen.

Ieder(in) organiseert de informatiebijeenkomst ‘Ouders hebben ook een stem in passend onderwijs’ in het kader van de Week van passend onderwijs. De bijeenkomst is voor leden van Ieder(in), voor ouders en kinderen met extra ondersteuningsbehoefte en andere belangstellenden. De bijeenkomst is gratis.

Programma

De informatieavond vindt plaats bij Ieder(in) in Utrecht van 19.30-21.30 uur. De avond bestaat uit de twee onderstaande programmaonderdelen:

  • Bert Beuving, projectleider van, Ouders hebben ook een stem in passend onderwijs . van BOSK in samenwerking met Balans, Foss, NVA en Netwerk Ouderinitiatieven, geeft een presentatie over passend onderwijs. De presentatie gaat over wat passend onderwijs betekent, met name voor ouders van kinderen en jongeren met een beperking. Centraal staat de rol die ouders en jongeren hierbij (kunnen) spelen. Passend onderwijs is te belangrijk om alleen aan de leerkracht en de beleidsmakers over te laten. Er is ruimte voor discussie.
  • Ook gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over de actuele thema’s die ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte bezighouden. Wat is ervoor nodig opdat kinderen zich optimaal kunnen ontplooien? Tegen welke knelpunten lopen ze aan? Wat bepaalt de keuze voor een school? Ieder(in) zal ook toelichten wat haar activiteiten zijn op het gebied van onderwijs.

Praktische informatie

De bijeenkomst wordt bij Ieder(in) gehouden in Utrecht. De zaal is open vanaf 19.15 uur. Meer informatie is te verkrijgen bij Gepke Boezaard, T 030-720 00 00.

Terug naar home

Deel dit bericht

Meer nieuws over