Op 16 juni vinden Rondetafelgesprekken plaats over de voortgang van Passend onderwijs. De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil van onderwijspartijen horen hoe zij de invoering van passend onderwijs hebben ervaren. Op 30 juni volgt het debat met de staatssecretaris Dekker.

Ieder(in) constateert dat het regelen van extra zorg en ondersteuning moeizaam verloopt. De wetgeving voor passend onderwijs, Jeugdwet, Wlz, Zvw, Wmo, Participatiewet en leerlingenvervoer zijn niet in samenhang tot stand gekomen en dat leidt tot een aantal knelpunten waar kinderen en ouders de dupe van zijn. Het gebrek aan samenhang resulteert in afschuifgedrag. In een position paper gaat Ieder(in) in op de oorzaken van de knelpunten, gevolgd door een puntenlijst voor veranderingen.

Lees de position paper.

Agenda voor de Rondetafelgesprekken
Volg hier de Rondetafelgesprekken.
De Rondetafelgesprekken vinden plaats in Troelstrazaal.

Meer over Onderwijs
Terug naar Home

Downloads:

737_Positionpaper_Iederin_ronde_tafel_voortgang_passend_onderwijs_IS.pdf – PDF (130 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over