De Woonbond en de FNV hebben de Tweede Kamer opgeroepen om de huurverhoging voor 2014 te matigen. Huurders gaan er met de voorgestelde huurverhoging (inflatie + 1.5%) teveel in koopkracht op achteruit. Ieder(in) deelt de zorgen van de Woonbond en de FNV en steunt de oproep om de huurverhoging te beperken.

De achterban van Ieder(in) telt veel huurders. Veel mensen met een beperking kunnen door een laag inkomen of door drempels bij hypotheekverstrekkers geen eigen woning kopen.

Extra hard

In 2013 was de gemiddelde huurverhoging 4.6%. Voor huurders betekende dat vorig jaar al een koopkrachtdaling van 1.2%. Voor mensen met een beperking of chronische ziekte komt dit extra hard aan. Zij hebben al te maken met stapelingseffecten, zoals meer eigen bijdragen en vermindering van tegemoetkomingen, waardoor hun koopkracht onder druk staat. Nog eens een extra huurverhoging betekent dat zij er in koopkracht nog verder op achteruit gaan.

Onder 3%

In een oproep aan de Tweede Kamer vragen de Woonbond en de FNV om de betaalbaarheid van het huren niet alleen met de mond te belijden, maar ook concrete maatregelen te nemen om de huurverhoging voor 2014 binnen de perken te houden. Dat betekent dat huurverhogingen onder de 3% moeten blijven, in plaats van de minimaal 4% huurverhoging die het kabinet nu wil opleggen.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over