Vandaag wordt de stelselherziening Jeugdzorg in de Tweede Kamer besproken. In haar brandbrief doet Ieder(in) een dringend beroep op Kamerleden om ervoor te zorgen dat de continuïteit van zorg en ondersteuning voor kinderen niet in gevaar komt. De startdatum 1 januari 2015 nadert met rasse schreden en nog steeds zijn verschillende essentiële onderdelen niet duidelijk en helder geregeld.

Knelpunten

Ieder(in) benoemt in haar brief drie grote knelpunten:

  1. De continuïteit en kwaliteit van zorg aan jeugdigen is onvoldoende gewaarborgd.
  2. Voor zorgintensieve kinderen is het zorgaanbod onaanvaardbaar onzeker.
  3. De afbakening Jeugdwet en Wlz is onhelder en veroorzaakt ongewenste prikkels.

Oplossingen

In de brandbrief stelt Ieder(in) de volgende zeven oplossingen voor:

  1. Gemeenten garanderen dat zij tijdig afspraken maken over zorginkoop.
  2. De kwalificaties voor jeugdhulpverleners blijven gehandhaafd.
  3. De tarieven voor zorg aan zorgintensieve kinderen zijn duidelijk en worden verhoogd.
  4. Ook voor de nieuwe groep ouders van kinderen met een intensieve zorgvraag in 2015 geldt het aangepast overgangsregime.
  5. Het Ciz en zorgkantoor in 2015 kunnen zijn en blijven voor deze groep aanspreekpunt.
  6. Het overgangsrecht van Jeugdwet naar Wlz is verhelderd.
  7. De overgang sluit aan bij de snel hanteerbare en praktische maatregelen die de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) in haar brief voorstelt waardoor de continuïteit van zorg en ondersteuning voor kinderen tot 18 jaar niet wordt gehinderd door systemen die nog niet werken.

Het debat in de Tweede Kamer start om 13.30 uur en is via de lifestream van de Troelstrazaal te volgen.

Deel dit bericht

Meer nieuws over