Op de online Algemene ledenvergadering van 9 juni hebben we vijf nieuwe leden kunnen verwelkomen. Patiëntenverenigingen, belangenorganisaties en netwerken kunnen lid worden van Ieder(in). Ieder(in) is blij met de nieuwe leden: hoe meer organisaties zich bij ons aansluiten, des te krachtiger onze stem.

De volgende organisaties hebben zich als lid aangesloten bij Ieder(in):

 • Ouder- en verwantenvereniging Merwebolder en Lingebolder (OVV)
  Lokale vereniging van ouders, verwanten en bezoekvrijwilligers van bewoners van de Merwebolder, Lingebolder en daarbij behorende woningen en dagbestedingen. De OVV komt op voor de belangen van ouders en andere familieleden en daarmee voor de bewoners. Kwaliteit van leven staat hierbij centraal.
 • Platform Gehandicaptenbeleid Valkenswaard
  Het Platform Gehandicapten Valkenswaard beoogt een belangenbehartiger te zijn van de inwoners van Valkenswaard met een beperking. Het platform probeert met de doelgroep zelf, maar ook met overheid en belanghebbende organisaties knelpunten op te lossen die mensen met een beperking ervaren. Het Platform adviseert de gemeente en andere organisaties.
 • Schisis Nederland
  Landelijke vereniging van en voor ouders van kinderen met een schisis en jongeren en volwassenen met een schisis. Schisis Nederland wil dat iedereen met een schisis vol zelfvertrouwen door het leven gaat.
 • Stichting Bariatriegroep Nederland
  Bariatriegroep Nederland is een informatie- en steunpunt voor mensen die een maagverkleining hebben gehad. De stichting wil de dagelijkse zorg voor mensen na een maagverkleining verbeteren.
 • Stichting Samen Onbeperkt
  Stichting Samen Onbeperkt staat voor collectieve belangenbehartiging van mensen met een beperking en/of chronische ziekte in Maastricht en de regio. De stichting wil dat iedereen volwaardig kan meedoen in de samenleving en maakt zich sterk voor gelijke rechten en gelijke kansen.

Deel dit bericht

Ook lid worden van Ieder(in)?

Meer nieuws over