Vier landelijke organisaties hebben zich als nieuw lid aangesloten bij Ieder(in). We verwelkomen de Landelijke Pijn Organisatie, FOSS oudervereniging, de Landelijke Vereniging van OuderInitiatieven en Vereniging Mobility. We stellen ze graag even voor.
decoratief

Landelijke Pijn Organisatie

logo LPODe Landelijke Pijn Organisatie (LPO) zet zich in voor volwassenen die te maken hebben met chronische pijn. De LPO werkt aan één platform voor en met pijnpatiënten. De LPO ontwikkelt een website (Pijnstad) voor iedereen die op zoek is naar goede informatie over pijn, behandelopties en zelfzorg. En voor pijnpatiënten die contact zoeken met andere mensen met pijn; om ervaringen en tips te delen met elkaar.

Bekijk hier de website van de LPO 

FOSS oudervereniging

logo FOSSFOSS is de landelijke oudervereniging van en voor ouders van kinderen met een TaalOntwikkelingsStoornis of kinderen die slechthorend zijn. FOSS organiseert regelmatig ontmoetingen tussen ouders (ook voor ouders die niet lid zijn van FOSS): Oudercontactavonden 2023 – Foss (fossouders.nl)

Bekijk hier de website van FOSS oudervereniging

Landelijke Vereniging van OuderInitiatieven

logo LVOIDe Landelijke Vereniging van OuderInitiatieven zet zich in voor de belangen van ouderinitiatieven en het uitwisselen van kennis en ervaring. Daarnaast heeft de LVOI een nieuwe stichting opgericht, die onafhankelijk opereert van de LVOI: De stichting Dienstverlening Ouderinitiatieven (SDOI). De SDOI heeft een regeling  in het leven geroepen voor het bemiddelen bij ‘kwesties en klachten’ die kunnen ontstaan binnen ouderinitiatieven.

Bekijk hier de website van de Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven

Vereniging Mobility

logo MobilityMobility is een landelijke vereniging van cliëntenraden, Wsw, werk en inkomen en brede adviesraden Sociaal domein. Mobility komt op voor de belangen van mensen met een arbeidsbeperking of een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Bekijk hier de website van Mobility

 

 

 

Ook lid worden?
Ieder(in) is een vereniging. Patiëntenverenigingen en belangenorganisaties kunnen lid worden.
Ook lid worden van Ieder(in)?

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over